Προμήθεια Τηλεδιασκέψεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2019
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ 
ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ

Τηλεδιασκέψη.zip

© ASFA 2024. All rights reserved.