Δ’ Κύκλος (2022-2024)


Κατά το Α’ εξάμηνο δηλώνονται δύο (2) μαθήματα της γνωστικής περιοχής ΙΣΘΕΤΑ.
Κατά το Β’ εξάμηνο δηλώνεται ένα (1) μάθημα της γνωστικής περιοχής ΙΣΘΕΤΑ και ένα (1) της περιοχής ΦΙΤΑΕ-υποπεριοχή ΑΕ.
Κατά το Γ’ εξάμηνο δηλώνεται ένα (1) μάθημα της γνωστικής περιοχής ΦΙΤΑΕ-υποπεριοχή ΦΙ και ένα (1) μάθημα ελεύθερης επιλογής.
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ: 6 (Επιπλέον της επιτυχούς εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 120

Α’ Εξάμηνο (χειμερινό)

Μ A ΙΣΘΕΤΑ 111 Τι (μπορούμε) να κάνουμε με τη θεωρία;

Μ A ΙΣΘΕΤΑ 112 Εννοιολογικοί Χώροι της Αρχιτεκτονικής Σκέψης, 15ος – 20ός Αιώνας

Β’ Εξάμηνο (εαρινό)

Μ Β ΙΣΘΕΤΑ 113 Λόγος και εικόνα: θεωρία της τέχνης και καλλιτεχνική πρακτική στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1960

Μ Β ΦΙΤΑΕ ΑΕ 204 Σταυροφορίες από το Mεσαίωνα στο σήμερα: πραγματικότητες, μετασχηματισμοί και επανανοηματοδοτήσεις

Γ’ Εξάμηνο (χειμερινό)

Μ Γ ΦΙΤΑΕ ΦΙ 253 Το Υψηλό στη φιλοσοφία και την τέχνη

Μ Γ ΕΠΙΛ 304 – ΙΣΘΕΤΑ Θεματικές επιλογές από το έργο του Ρούμπενς

Μ Γ ΕΠΙΛ 305 – ΦΙΤΑΕ ΑΕ Εισαγωγή στο Γοτθικό: από το λογοτεχνικό είδος στο πολιτισμικό φαινόμενο

Μ Γ ΕΠΙΛ 306 – ΦΙΤΑΕ ΑΕ Ζητήματα φύλου και ταυτοτήτων και ο αντίκτυπός τους (Δεν θα προσφερθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.)

Μ Γ ΕΠΙΛ 307 – ΙΣΘΕΤΑ Πολιτισμικές αναλύσεις του εκθεσιακού φαινομένου (Δεν θα προσφερθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.)

Δ’ Εξάμηνο (εαρινό)

Μ ΔΙΠΛ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Δείτε επίσης:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ’ ΚΥΚΛΟΥ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 2022-2024)

OΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ’ ΚΥΚΛΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Δ’ ΚΥΚΛΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Δ’ ΚΥΚΛΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΜΣ ΜΕΘΙΣΤΕ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΘΙΣΤΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΣΚΤ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ Δ’ ΚΥΚΛΟΥ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 2022-2024)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΜΣ ΜΕΘΙΣΤΕ

© ASFA 2024. All rights reserved.