Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού


Επικοινωνία:

Αν. Δ/ντρια Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού

Μάρθα Αγιουτάκη
Τηλ.: 210 3897 120
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: magioutaki@asfa.gr


Δ/νση: Κεντρικό κτήριο διοίκησης

Πατησίων 42, Τ.Κ.10682 Αθήνα

© ASFA 2024. All rights reserved.