Πρυτανικές Αρχές


Εκλογή Πρυτάνεως ΑΣΚΤ, Αν. Καθηγήτριας ΕΡΑΤΟΥΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ και συγκρότηση του συμβουλίου Διοίκησης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών.

ΦΕΚ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 1093/12.10.2023


Πρύτανις

Δρ. Ερατώ Χατζησάββα, Αν. Καθηγήτρια 

Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα  

Tηλ.: 210 3897 121 /2  

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: rector@asfa.gr


Αντιπρυτάνεις:


Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών
Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας:

Ιωάννης Κονταράτος του Σάββα ,
Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Εικαστικών
Τεχνών

email: vrector-admin@asfa.gr


Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας.

Ιωάννης Μελανίτης του Μιχαήλ
Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών
email: vrector-internat-rel@asfa.gr


ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1174/31-10-2023 «Ορισμός Αντιπρυτάνεων, τομέων ευθύνης αυτών, κατανομής

αρμοδιοτήτων και σειράς αναπλήρωσης της Πρυτάνεως της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών».

© ASFA 2024. All rights reserved.