Τμήμα Εικαστικών Τεχνών


ASKT
ASKT
Eikastikon texnon
Eikastikon texnon
Metaptyxiakes spoudes
Metaptyxiakes spoudes
Erga foititon
Erga foititon
previous arrow
next arrow

Βασική εκπαιδευτική μονάδα και «πυρήνας» του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών είναι το εικαστικό εργαστήριο, το οποίο έχει συνδεθεί ιστορικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τη φυσιογνωμία της Α.Σ.Κ.Τ. Κάθε εικαστικό εργαστήριο, μέσω του ιδιαίτερου εκπαιδευτικού προγράμματός του, εξοικειώνει κατ’ αρχάς το φοιτητή με την εικαστική γλώσσα και τα υλικά της, με στόχο να διαμορφώσει την εικαστική και θεωρητική του παιδεία και να διευρύνει την κριτική ικανότητά του στο πεδίο της δημιουργικής διεργασίας και της καλλιτεχνικής έκφρασης. Το εικαστικό εργαστήριο δεν μεταδίδει απλώς στο φοιτητή τεχνικές γνώσεις, αλλά και μια ορισμένη αντίληψη για την Τέχνη, αντίληψη που ενδέχεται να συγκρούεται με κάποια άλλη -εξίσου γόνιμη- αντίληψη που εκφράζεται στη διδασκαλία ενός άλλου εργαστηρίου. Η λειτουργία πολλών εργαστηρίων -με τις διαφορετικές αντιλήψεις τις οποίες ενδεχομένως αυτά εκφράζουν- αντανακλά στην καλλιτεχνική εκπαίδευση που παρέχει το Τμήμα την εκφραστική πολυφωνία της σύγχρονης τέχνης και την ελευθερία προσωπικών επιλογών που έχει ο φοιτητής καθώς το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος του δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο να επιλέγει αλλά και να αλλάζει το εργαστήριο στο οποίο σπουδάζει, σύμφωνα με τα εκφραστικά προβλήματα και τις ανάγκες του, με στόχο την ανάπτυξη της προσωπικής του καλλιτεχνικής έκφρασης και έρευνας.
Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών αποτελείται από τρεις (3) Τομείς:

Στον Τομέα Ζωγραφικής λειτουργούν δώδεκα (12) εικαστικά εργαστήρια κατεύθυνσης, στον Τομέα Γλυπτικής τρία (3) και στον Τομέα Χαρακτικής δύο (2). Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει επίσης εικαστικά εργαστηριακά και θεωρητικά μαθήματα επιλογής. Το Τμήμα, από την εποχή της ίδρυσής του και μέχρι σήμερα, χρησιμοποιεί σε πολλά από τα εικαστικά εργαστήρια ανθρώπινα μοντέλα ως πρότυπα για τη μελέτη-σπουδή του ανθρώπινου σώματος. Η σπουδή στην ανθρώπινη μορφή παραμένει άσκηση με ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία, ενταγμένη μέσα στο ευρύτερο πρόγραμμα σπουδών. Οι σπουδές στο Τμήμα είναι πενταετείς (10 εξάμηνα). Στα δύο (2) τελευταία εξάμηνα οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία, υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση του Διευθυντή του εργαστηρίου και των διδασκόντων (μέλη Δ.Ε.Π. Ε.ΤΕ.Π., Ε.ΔΙ.Π.) που ανήκουν σε αυτό.
Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, με την ολοκλήρωση των σπουδών, απονέμει ενιαίο πτυχίο με τις εξής κατευθύνσεις:

  1. Ζωγραφικής
  2. Γλυπτικής
  3. Χαρακτικής

Οι απόφοιτοι που παρακολούθησαν και εξετάστηκαν επιτυχώς στα ειδικά θεωρητικά μαθήματα παιδαγωγικής επάρκειας, έχουν δικαίωμα διδασκαλίας στην εκπαίδευση. Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, βάση των οποίων απονέμεται στους πτυχιούχους του ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), ειδικότερα, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων  (ΦΕΚ 4268/2018 τ. Β΄).

Ανακοινώσεις Τμήματος

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων (τακτικών και αναπληρωματικών) μελών του προσωπικού των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. & Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
Ανακοινώσεις ΤΕΤ | Ανακοινώσεις ΘΙΣΤΕ | Ανακοινώσεις Κοσμητείας | Γενικές Ανακοινώσεις

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων (τακτικών και αναπληρωματικών) μελών του προσωπικού των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. & Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ_ΕΤΟΥΣ_2024_2025
Ανακοινώσεις ΑΣΚΤ | Ανακοινώσεις ΤΕΤ | Προπτυχιακές σπουδές

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ_ΕΤΟΥΣ_2024_2025

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΤΕΤ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2023, ΣΤΗ ΜΑΣΣΑΛΙΑ ΕΩΣ ΤΙΣ 7/7/2024- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ : 15/9-15/10/2024
Ανακοινώσεις ΑΣΚΤ | Γενικές ανακοινώσεις | Νέα – Ανακοινώσεις | Ανακοινώσεις ΤΕΤ | Γραφείο Διασύνδεσης | Διεθνείς Σχέσεις & Εξωστρέφεια | Ανακοινώσεις Πρυτανείας | Ανακοινώσεις Διεθνών Θεμάτων

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΤΕΤ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2023, ΣΤΗ ΜΑΣΣΑΛΙΑ ΕΩΣ ΤΙΣ 7/7/2024- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ : 15/9-15/10/2024

Όλες οι ανακοινώσεις του τμήματος

© ASFA 2024. All rights reserved.

Μετάβαση στο περιεχόμενο