Προστασία Δεδομένων


Παρακαλείστε να μελετήσετε τη σχετική δήλωση απορρήτου και όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πριν αυτά καταχωρηθούν στα ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης των κινητικοτήτων Erasmus+ από την κεντρική ιστοσελίδα του προγράμματος.

© ASFA 2024. All rights reserved.