Συντονιστές


Ιδρυματική Υπεύθυνη Erasmus+
Βασιλική Μπέτσου, Επικ. Καθηγήτρια Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, email: vbetsou@asfa.gr


Ακαδημαϊκός Συντονιστής Erasmus+ του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών
Πολύδωρος Καρυοφύλλης (Poka Yio), Καθηγητής, email: poka-yio@asfa.gr


Ακαδημαϊκός Συντονιστής Erasmus+ του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης
Ελεoνώρα Βρατσκίδου, Επικ. Καθηγήτρια, email: evratskidou@asfa.gr


© ASFA 2024. All rights reserved.