Προπτυχιακές σπουδές ΤΕΤ


Ανακοινώσεις Τμήματος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ_ΕΤΟΥΣ_2024_2025
Ανακοινώσεις ΑΣΚΤ | Ανακοινώσεις ΤΕΤ | Προπτυχιακές σπουδές

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ_ΕΤΟΥΣ_2024_2025

Διόρθωση ποσού αποδοχών συμμετεχόντων φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών»
Ανακοινώσεις ΕΛΚΕ | Προπτυχιακές Σπουδές | Προπτυχιακές σπουδές | Μη κατηγοριοποιημένες

Διόρθωση ποσού αποδοχών συμμετεχόντων φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών»

Έγκριση συμπληρωματικών τοποθετήσεων (3η) φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών», 1η πρόσκληση
Ανακοινώσεις ΕΛΚΕ | Προπτυχιακές σπουδές | Προπτυχιακές Σπουδές

Έγκριση συμπληρωματικών τοποθετήσεων (3η) φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών», 1η πρόσκληση

Έγκριση τελικών πινάκων για τη 2η πρόσκληση συμμετοχής Φοιτητών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών σε Επιδοτούμενη Πρακτική Άσκηση
Ανακοινώσεις ΕΛΚΕ | Προπτυχιακές Σπουδές | Προπτυχιακές σπουδές | Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

Έγκριση τελικών πινάκων για τη 2η πρόσκληση συμμετοχής Φοιτητών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών σε Επιδοτούμενη Πρακτική Άσκηση

Όλες οι ανακοινώσεις του τμήματος

© ASFA 2024. All rights reserved.

Μετάβαση στο περιεχόμενο