Χάρτες κτιρίων/αιθουσών


Κτίριο Διοίκησης Πατησίων

Η ΑΣΚΤ στεγάζεται στο ιστορικό κτίριο της οδού Πατησίων από το 1875. Σήμερα στους χώρους του κτιρίου στεγάζονται η Πρυτανεία, οι Διοικητικές Υπηρεσίες, οι Γραμματείες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ).

Διεύθυνση: Πατησίων 42
Τ.Κ. 10682 Αθήνα
Τηλ. 210 3897109

Δείτε αναλυτική κάτοψη του κτιρίου Διοίκησης

Κτιριακό συγκρότημα Πειραιώς

Η Α.Σ.Κ.Τ. στεγάζεται από το 1997 στην οδό Πειραιώς 256, στους χώρους της παλιάς βιομηχανίας των «Ελληνικών Υφαντηρίων Α.Ε.», γνωστή και με το όνομα του ιδιοκτήτη «Σικιαρίδειο».

Μεγάλη τομή υπήρξε στην εξέλιξη της Σχολής, η παραχώρηση από το κράτος, επί πρυτανείας Παναγιώτη Τέτση το 1992, ο συγκεκριμένος χώρος ο οποίος ουσιαστικά αξιοποιήθηκε από τον πρύτανη Νίκο Κεσσανλή.

Σήμερα στους χώρους αυτούς στεγάζεται το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων της Α.Σ.Κ.Τ. όπως τα βασικά εργαστήρια, οι εργαστηριακές μονάδες και τα αμφιθέατρα. Επίσης η Βιβλιοθήκη, ο εκθεσιακός χώρος «Νίκος Κεσσανλής» το Θέατρο της Σχολής και ο Κινηματογράφος.

Διεύθυνση: Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233 Αγ. Ι. Ρέντης
τηλ. 210 48 01 260

Δείτε αναλυτική κάτοψη της Σχολής

© ASFA 2024. All rights reserved.