Μεταδιδακτορική έρευνα


Το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης συνεργάζεται με επιστήμονες που διεξάγουν μεταδιδακτορική έρευνα σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Τμήματος.

Για ζητήματα που αφορούν τη μεταδιδακτορική έρευνα στο Τμήμα, απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος.

E-mail:  secr-arthdepartment@asfa.gr 

© ASFA 2024. All rights reserved.