Κτίριο Διοίκησης Πατησίων


Η ΑΣΚΤ στεγάζεται στο ιστορικό κτίριο της οδού Πατησίων από το 1875. Σήμερα στους χώρους του κτιρίου στεγάζονται η Πρυτανεία, οι Διοικητικές Υπηρεσίες, οι Γραμματείες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ).

Διεύθυνση: Πατησίων 42
Τ.Κ. 10682 Αθήνα
Τηλ. 210 3897109

ΚΑΤΟΨΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ


© ASFA 2024. All rights reserved.

Μετάβαση στο περιεχόμενο