Όραμα και Αποστολή


Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ως το μόνο μονοθεματικό Πανεπιστήμιο που θεραπεύει τις Τέχνες, ανταποκρινόμενη στον ιστορικό της ρόλο και λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις στον χώρο της ακαδημαϊκής καλλιτεχνικής εκπαίδευσης έχει θέσει ως αποστολή της:

  • την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού έργου και τη συνεχή αναβάθμιση των μεθόδων διδασκαλίας
  • την παραγωγή καλλιτεχνικών και ερευνητικών επιτευγμάτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του εγχώριου και διεθνούς καλλιτεχνικού πεδίου
  • την  προαγωγή καινοτόμων μορφών καλλιτεχνικής παραγωγής και δράσης
  • την ενίσχυση της παρουσίας της στον διεθνή χώρο και την άσκηση πολιτιστικής διπλωματίας
  • την ενεργή συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα μέσω συνεργασιών με κοινωνικούς και καλλιτεχνικούς φορείς, ιδιωτικούς και δημόσιους
  • την αναβάθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών

© ASFA 2024. All rights reserved.