Αρχείο Έργων


ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2008

Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες

Το Έργο ‘‘Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Α.Σ.Κ.Τ.’’ υλοποιήθηκε από το 2000 ως το 2003 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘‘Κοινωνία της Πληροφορίας’’ με στόχο την παροχή προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών στην ακαδημαϊκή κοινότητα της Α.Σ.Κ.Τ. Η συγχρηματοδότηση του Έργου έγινε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη και συντήρηση ενός ολοκληρωμένου δικτυακού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για τις Εικαστικές Τέχνες.

Κατ’ αρχήν έγινε ο προσδιορισμός και καταγραφή απαιτήσεων για κάθε μάθημα που θα προσφέρεται μέσω διαδικτύου (σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση) με στόχο την εξαγωγή προδιαγραφών και ιδιαιτεροτήτων κάθε θεματικού αντικειμένου, προσαρμοσμένων στο χρήστη.

Στη συνέχεια, έγινε ο σχεδιασμός τόσο της βασικής εκπαιδευτικής διαδικασίας που αποτελεί τη βάση υλοποίησης των μαθημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που προέκυψαν από την προηγούμενη δραστηριότητα, όσο και του κατάλληλου βοηθητικού υλικού για την υποστήριξη της υλοποίησης των μαθημάτων.

Από τεχνικής πλευράς επιτεύχθηκε η αύξηση ταχύτητας πρόσβασης στο διαδίκτυο με την ολοκλήρωση του δικτύου gigabit στο backbone της σχολής, τη δυνατότητα υποστήριξης πολύ μεγαλύτερου αριθμού dial up συνδέσεων και την πραγματοποιηθείσα μετάβαση από frame relay σε PCM .   

Βασικοί στόχοι των δράσεων αυτών ήταν η κατάλληλη διαμόρφωση της WAN σύνδεσης και η ταυτόχρονη διαμόρφωση του backbone της σχολής. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε ανάπτυξη περιεχομένου μέσα από ολοκληρωμένα περιβάλλοντα λογισμικού με στόχο την δημιουργία μίας ψηφιακής βιβλιοθήκης περιεχομένου παρουσίασης και εκπαίδευσης. Το παραχθέν ψηφιακό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα από το δικτυακό εκπαιδευτικό περιβάλλον και την υπηρεσία τηλεκπαίδευσης τόσο ως εκπαιδευτική διαδικασία (μάθημα) όσο και ως βοήθημα σε μαθήματα. Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύχθηκαν 2 δικτυακά μαθήματα με αντίστοιχες πολυμεσικές εφαρμογές για την υποστήριξη του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών της ΑΣΚΤ αλλά και την ευρύτερη χρήση τους από την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Συνολικά μέσα από τις δράσεις του Έργου επιτεύχθηκε η αναμόρφωση, βελτίωση και επέκταση των προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών μέσα από εξελιγμένα συστήματα authentication και authorization, roaming profile και περιβάλλοντα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης με στόχο τη γρήγορη και ασφαλή διάθεση του ψηφιακού περιεχομένου. Σημαντικές υπήρξαν οι προσθήκες και στο δικτυακό εκπαιδευτικό σύστημα με κυριότερο στόχο την ενσωμάτωση λειτουργιών αυτόματης αξιολόγησης, κατηγοριοποίησης και υποστήριξης των εκπαιδευόμενων χρηστών.

Πινακοθήκη ΑΣΚΤ

Παράλληλα με την ίδρυση της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών άρχισε να συγκροτείται μια Πινακοθήκη (συλλογή έργων), η οποία άρχισε να φιλοξενεί έργα τέχνης που σχετίζονταν με την καλλιτεχνική παραγωγή όσων εμπλέκονταν στις διαδικασίες της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης που παρείχε η Σχολή. Έως σήμερα περιλαμβάνει περίπου 5.000 έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, αγιογραφίας και ψηφιδωτού, πλούσια συγκομιδή μιας ζωής 165 χρόνων. Τα έργα που απαρτίζουν τη συλλογή της Πινακοθήκης αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα της καλλιτεχνικής δραστηριότητας Καθηγητών των Εργαστηρίων και σπουδαστών, ενώ συμπεριλαμβάνονται και έργα από δωρεές προς την Α.Σ.Κ.Τ. Με αυτή την έννοια η Πινακοθήκη της Α.Σ.Κ.Τ. αποτελεί ένα ζωντανό δείγμα της ίδιας της ιστορίας της και κατά συνέπεια ενός πολύ σημαντικού τμήματος της νεοελληνικής τέχνης.

Μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘‘Κοινωνία της Πληροφορίας” και συγκεκριμένα των προσκλήσεων 65 και 172, η Α.Σ.Κ.Τ. προχώρησε στην τεκμηρίωση, μερική συντήρηση και ψηφιοποίηση των έργων που περιλαμβάνονται στη συλλογή της από το 1837 ως το 2005.

Στη συλλογή των έργων της Πινακοθήκης της Α.Σ.Κ.Τ. περιλαμβάνονται έργα της πρώιμης δουλειάς των σημαντικότερων εκπροσώπων της Νεοελληνικής Τέχνης, οι οποίοι δίδαξαν, φοίτησαν και διοίκησαν τη Σχολή, έργα επωνύμων καλλιτεχνών που διακρίθηκαν στις σπουδές τους   και αντιπροσωπευτικά έργα των αποφοίτων μετά το 1989. Επίσης, περιλαμβάνονται έργα μεγάλων καλλιτεχνών που προέρχονται από δωρεές και ένας σημαντικός αριθμός αντιγράφων ανάγλυφων και ζωγραφικών έργων της Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης που πραγματοποιήθηκαν κατά τη δεκαετία 1950-1960 από φοιτητές με την επίβλεψη του ακαδημαϊκού και καθηγητού τότε Παύλου Μυλωνά σε περιοχές όπως Πήλιο, Χίο, Μυτιλήνη, Σκύρο.

Το υλικό αυτό που αριθμεί περισσότερα από 5.000 τεκμήρια ήταν απλά καταγεγραμμένο σε διαφορετικούς καταλόγους, δεν είχαν δημιουργηθεί ευρετήρια και ήταν ταξιθετημένο άλλοτε κατά χρονικές περιόδους και άλλοτε κατά γενικές κατηγορίες όπως , χαρακτικά, ζωγραφικά έργα, σχέδια κ.λ.π

Παρά τις δυσκολίες στη διαχείριση και αξιοποίηση του υλικού λόγω οργανωτικής κατάστασης, δεν είχε μείνει ανεκμετάλλευτο. Aντίθετα, είχε χρησιμοποιηθεί πολλές φορές για διάφορους σκοπούς όπως: η οργάνωση θεματικών εκθέσεων εντός και εκτός Ελλάδος, η έρευνα, η έκδοση βιβλίων, για την ανάδειξη ειδικών θεμάτων όπως  η εκπόνηση διπλωματικών εργασιών και πιλοτικών προγραμμάτων της Σχολής σχετικών με την ψηφιακή αντιγραφή και διαχείριση του υλικού.

Mέσα από τις δράσεις των δύο συγχρηματοδοτούμενων έργων με τίτλους ‘‘Ανάδειξη και τεκμηρίωση των απαρχών και της εξέλιξης της Νεοελληνικής Τέχνης 1837-2003” και ‘‘Τεκμηρίωση και ανάδειξη 3800 έργων τέχνης της Πινακοθήκης της Α.Σ.Κ.Τ. (1980-2005)” επιτεύχθηκαν:

•  η διάσωση ενός πολύτιμου κομματιού της ιστορίας της Α.Σ.Κ.Τ. και της νεοελληνικής τέχνης.
•  η διάχυση έργων σημαντικών καλλιτεχνών ως προς το ευρύτερο κοινό.
•  η καλλιέργεια της επιστημονικής έρευνας και στην προώθηση της τεκμηρίωσης της ιστορίας της νεοελληνικής τέχνης.
•  η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την ευχερέστερη πρόσληψη της νεοελληνικής τέχνης

Η υλοποίηση του Έργου ‘‘Ανάδειξη και τεκμηρίωση των απαρχών και της εξέλιξης της Νεοελληνικής Τέχνης 1837-2003’’ διήρκεσε από το 2004 ως το 2008 και αναπτύχθηκε σε 3 κύριους άξονες.

Ο πρώτος άξονας αφορούσε όλες τις απαιτούμενες δράσεις που οδηγούν στη δημιουργία της ψηφιακής συλλογής της Πινακοθήκης της Α.Σ.Κ.Τ. και της κατάλληλης οργάνωσης, αποθήκευσης και διαχείρισης για την αξιοποίησή της. Οι επιμέρους δράσεις του πρώτου άξονα περιελάμβαναν:

•  Ορισμό προδιαγραφών τυποποίησης και ψηφιακής τεκμηρίωσης κατά τα διεθνή καθιερωμένα πρότυπα.
•  Σύνταξη καταλόγου έργων της συλλογής που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης ως προς τις ανάγκες συντήρησής τους με βάση την κατάσταση του υλικού τους. Στοιχειώδης αποκατάσταση των έργων (καθαρισμός, αποκατάσταση εμφανών φθορών) με στόχο να καταστεί δυνατή η οπτική τους αποθήκευση.
•  Απόδοση της ακριβούς κατάστασης διατήρησης των έργων, σύμφωνα με την οποία θα προγραμματισθούν οι επεμβάσεις αποκατάστασης.
•  Σύνταξη αναλυτικού καταλόγου που περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στα έργα της συλλογής
•  Ψηφιακή φωτογράφηση κάθε έργου με υψηλής ποιότητας εργαστηριακά δεδομένα με βάση την αντίστοιχη διεθνή εμπειρία.
•  Ψηφιακή αναπαραγωγή του συνόλου των πληροφοριών που έχουν αντληθεί σε όλες τις φάσεις.
•  Προμήθεια συστήματος καταγραφής, τεκμηρίωσης και διαχείρισης του ψηφιοποιημένου υλικού.

Ο δεύτερος άξονας αφορούσε όλες τις δράσεις ανάπτυξης εφαρμογών που παρέχουν την δυνατότητα διάδοσης και διάχυσης της ψηφιακής συλλογής, που έχει ολοκληρωθεί κατά τον πρώτο άξονα δράσεων. Ειδικότερα:

•  Δημιουργία και προώθηση ηλεκτρονικών δίγλωσσων εκδόσεων υψηλής ποιότητας με αντικείμενο την ολοκληρωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη παρουσίαση της συλλογής της Πινακοθήκης της ΑΣΚΤ σε 3 διακριτές ενότητες υλικού: α) 1837 –1930 β) 1930 –1960 γ) 1960 – 1980
•  Δημιουργία ενός δίγλωσσου κόμβου πληροφόρησης της Πινακοθήκης της ΑΣΚΤ με θεματικό πολιτιστικό περιεχόμενο και δυνατότητα, μέσω της θεματικής πύλης, για πολύπλευρη αναζήτηση πληροφοριών και συναλλαγών με το χρήστη καθώς και υπηρεσίες δημοσίευσης και αναζήτησης πληροφοριών.

Ο τρίτος άξονας αφορούσε σε όλες τις δράσεις προμήθειας και εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού τόσο για την στήριξη της υλοποίησης του έργου όσο και της λειτουργικότητάς του στη συνέχεια.

Η υλοποίηση του Έργου  ‘‘Τεκμηρίωση και ανάδειξη 3800 έργων τέχνης της Πινακοθήκης της Α.Σ.Κ.Τ. (1980-2005)’’ που διήρκεσε από το 2008 ως το 2009 στόχευε στην επιστημονική τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση 3.800 καλλιτεχνικών αντικειμένων της περιόδου 1980-2005. Το σύνολο του πληροφοριακού υλικού των αντικειμένων εισήχθη στην υπάρχουσα βάση δεδομένων της Πινακοθήκης.

Παράλληλα δρομολογήθηκε περαιτέρω  αξιοποίηση της βάσης δεδομένων με τα 7.300 έργα συνολικά με διαδραστική εφαρμογή η οποία θα περιλαμβάνει:

•  Δενδρική παρουσίαση των καθηγητών της ΑΣΚΤ μέσα από μια χαρτογράφηση των πολιτιστικών κινημάτων και των καλλιτεχνικών εκπαιδευτικών μεθόδων, που δημιουργήθηκαν ως καλλιτέχνες και στη συνέχεια επηρέασαν την δημιουργία νέων καλλιτεχνών.
•  Δημιουργία δυναμικών καταλόγων-ευρετηρίων, καλλιτεχνών, σχετικών θεματικών όρων, γλωσσάρι χρησιμοποιούμενων όρων στην τεκμηρίωση, νέες προσκτήσεις,
•  Δυνατότητα στους χρήστες επιλογής και δημιουργίας συλλογών έργων κατά καλλιτέχνη, κατά θέμα κ.λ.π. με το σύστημα Carousel

Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατεύθυνσης

Το Έργο ‘‘Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκπαίδευσης’’, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 98 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘‘Κοινωνία της Πληροφορίας” και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο, αποτελεί συνέχεια των Έργων ‘‘Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες’’ και ‘‘Εξοπλισμός Αίθουσας Τηλεκπαίδευσης’’ του ίδιου Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Μέσω του Έργου αυτού οι εγκαταστάσεις και οι λειτουργίες της αίθουσας τηλεσυνδιάσκεψης αναβαθμίστηκαν σημαντικά. Επίσης, έγινε ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εφαρμογών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, οι οποίες ολοκληρώνουν και ενισχύουν την λειτουργία και χρήση της Αίθουσας Τηλεκπαίδευσης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών.

Ο βασικός στόχος του έργου ήταν η βέλτιστη αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής από όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και η ενσωμάτωση της λειτουργίας της Αίθουσας Τηλεκπαίδευσης στις εκπαιδευτικές διαδικασίας του Ιδρύματος. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε μέσα από την εισαγωγή τεχνολογιών διαδικτύου και τηλεματικής στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος εκπαίδευσης από απόσταση. Παράλληλα για την πλέον εύρυθμη λειτουργία της αίθουσας προβλέφθηκε η ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, όπως είναι η υπηρεσία κράτησης της αίθουσας και η υπηρεσία προγράμματος χρήσης της.

Αναπτύχθηκε ένας ειδικός ιστότοπος για την υποστήριξη και αυτοματοποίηση των εργασιών υποστήριξης της αίθουσας τηλεσυνδιάσκεψης, καθώς και ένα σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, το οποίο αξιοποίησε την πλατφόρμα e-class της GU-NET.  

Η αίθουσα τηλεσυνδιάσκεψης της ΑΣΚΤ διαθέτει όλη την σύγχρονη τεχνολογία   για τις ανάγκες ενός μαθήματος από απόσταση

Υποδομές ΚΤΠ

Υποδομές Αίθουσας Τηλεκπαίδευσης, Εργαστηρίου Πληροφορικής, Εσωτερικού Δικτύου

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 7 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘‘Κοινωνία της Πληροφορίας”, η Α.Σ.Κ.Τ. αξιοποίησε τη δυνατότητα να αναβαθμίσει και να εκσυγχρονίσει τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό της. Υλοποιήθηκαν συνολικά 3 έργα με συνολικό προϋπολογισμό 162.000 €.

Κατ’ αρχήν, στο πλαίσιο του Έργου ‘‘Εσωτερικό Δίκτυο” υπήρξε αναβάθμιση του δικτύου πρόσβασης καθώς εξασφαλίστηκαν προηγμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων, υψηλή διαθεσιμότητα του δικτύου δεδομένων και φωνής της Α.Σ.Κ.Τ. και δόθηκε η δυνατότητα ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος υπηρεσιών τηλεματικής και ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Μέσω νέας σύνδεσης ISDN Primary αναβαθμίστηκε η υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης (Dial up) της Σχολής.

Στο πλαίσιο του Έργου ‘‘Εξοπλισμός Εργαστηρίου Πληροφορικής”’ οργανώθηκε και εξοπλίστηκε πλήρως Εργαστήριο Πληροφορικής που καλύπτει χώρο 80 τ.μ. με 20 σταθμούς εργασίας. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την υλοποίηση του εργαστηρίου πληροφορικής περιέλαβε την μελέτη προδιαγραφών και τεχνικών χαρακτηριστικών του εξοπλισμού, τη διαμόρφωση και προσαρμογή του χώρου του εργαστηρίου, την εγκατάσταση και επέκταση δικτύου, την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού και την πιλοτική λειτουργία του.

Όσον αφορά το Έργο ‘‘Εξοπλισμός της Αίθουσας Τηλεκπαίδευσης” διαμορφώθηκε και εξοπλίστηκε η Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης της Α.Σ.Κ.Τ. που έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για εκπαίδευση στις Εικαστικές σπουδές από απόσταση. Μετά την ολοκλήρωση και την εγκατάσταση του εξοπλισμού αναπτύχθηκε ένα πιλοτικό πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης με παράλληλη ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών ανάπτυξης περιεχομένου, επεξεργασία και υλοποίηση νέου πολυμεσικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τις ανάγκες της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Σε δεύτερη φάση υλοποιήθηκε ένα οργανωμένο τακτικό και συνεχές εκπαιδευτικό πρόγραμμα με πλήρη ανάπτυξη μαθημάτων ανά επιλεγμένο γνωστικό αντικείμενο. Ταυτόχρονα αναπτύχθηκε μια συνεργασία μέσω τηλεσυνδιάσκεψης με Τμήματα και Σχολές του εξωτερικού αλλά και του εσωτερικού με τις οποίες υπάρχει ήδη και βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με την ΑΣΚΤ, με τη διοργάνωση κοινών workshops και καλλιτεχνικών – ερευνητικών projects.

ΕΡΓΑ ΕΠΕΑΕΚ 2000-2008

Ενίσχυση και εμπλουτισμός Βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών αποτελεί δυναμικό παράγοντα υποστήριξης και προώθησης της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας, στον τομέα των εικαστικών τεχνών και της ιστορίας της νεοελληνικής και διεθνούς ιστορίας της τέχνης.

Η Βιβλιοθήκη συμβάλλει με τις υπηρεσίες της στην καλλιτεχνική παιδεία ευρύτερα και στην ανάδειξη της Ελληνικής Τέχνης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων επιδιώχθηκε, μετά από προσεκτική  μελέτη και σχεδιασμό, με την κατάλληλη  στελέχωση των υπηρεσιών, με επαρκή εξοπλισμό, με θεματική διεύρυνση και εμπλουτισμό των συλλογών, με ένταξη των νέων τεχνολογιών στην λειτουργία και την παροχή υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης, με οργάνωση διεθνών συνεδρίων τέχνης, σεμιναρίων και άλλων μορφωτικών εκδηλώσεων προς τα μέλη της εκπαιδευτικής και της ευρύτερης κοινότητας, με ψηφιοποίηση πολλών πρωτογενών και άλλων πληροφοριακών πηγών, για τη διατήρηση και διάδοση μέσω του διαδικτύου πολύτιμης και συχνά μοναδικής πληροφόρησης, με τη μέγιστη δυνατή τεκμηρίωση της Νεοελληνικής Τέχνης.

Σήμερα, η Βιβλιοθήκη που είναι η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη τέχνης στην Ελλάδα, είναι στελεχωμένη με 10 άτομα, διαθέτει 21 θέσεις εργασίας υπολογιστών, 85 θέσεις αναγνωστών, αριθμεί 45.000 τόμους και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό.

Γραφείο Διασύνδεσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ξεκίνησε να λειτουργεί τον Οκτώβριο 1997 με το διπλό στόχο να φέρει τους αποφοίτους πιο κοντά στη Σχολή και να τους βοηθήσει στο άνοιγμά τους στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά. Συγκεκριμένα παρέχονται:

•  Επικαιροποιημένη πληροφόρηση και βοήθεια σε θέματα μεταπτυχιακών σπουδών, υποτροφιών και πολιτιστικών δράσεων μέσω ενημερωμένης βάσης δεδομένων.
•  Ευκαιρίες για την προώθηση της δουλειάς των φοιτητών και των αποφοίτων μέσω ειδικών δράσεων και e – gallery.
•  Συμβουλευτική στη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και portfolio.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων το Γραφείο Διασύνδεσης έχει οργανώσει σειρά εκδηλώσεων, στις οποίες οι απόφοιτοι έχουν την ευκαιρία να δείξουν τη δουλειά τους στο ευρύ κοινό – συμπεριλαμβανομένων δυνητικών συνεργατών.

Μπορούμε να αναφέρουμε έκθεση γλυπτικής αποφοίτων που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Καλλιθέας στη Δημοτική Πινακοθήκη Καλλιθέας, έκθεση αποφοίτων σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Νάξου και την γκαλερί Pro-art στα πλαίσια των Διονυσίων 2006 με τίτλο “12 Νέοι Καλλιτέχνες εκθέτουν στη Νάξο”, τον Ιούλιο του 2006.

Μεταξύ των δράσεων που οργανώθηκαν από το Γραφείο Διασύνδεσης πρέπει να υπογραμμιστεί η συνεργασία του με την πολυεθνική εταιρία Nestle Hellas. Αυτή η συνεργασία είχε ως στόχο την εξοικείωση των αποφοίτων με τον τρόπο δουλειάς σε ένα εμπορικό πλαίσιο χωρίς όμως να γίνονται συμβιβασμοί στο επίπεδο της ποιότητας.

Το πρώτο μέρος της δράσης, που πήρε το όνομα KAFETEXNES, παρουσιάστηκε στον Πολυχώρο Αθηναΐς, τον Νοέμβριο 2007 με συμμετοχή 20 αποφοίτων της Σχολής. Το project αφορούσε τη διακόσμηση φλιτζανιών και ποτηριών καφέ καθώς και ποτηριών με αυθεντικά έργα τέχνης. Πέντε από τα έργα αυτά βραβεύτηκαν από τη Nestle Hellas με χρηματικά έπαθλα. Το πλέον ενδιαφέρον κομμάτι αυτής της δράσης ήταν ότι έδειξε πώς η σύγχρονη τέχνη μπορεί να αποκτήσει χρηστικότητα στην καθημερινή ζωή.

Η δράση αυτή έδειξε καθαρά τα αμοιβαία οφέλη τόσο για τους αποφοίτους καλλιτέχνες όσο και για την εταιρία: αφ’ ενός οι απόφοιτοι αποκτούν εμπειρία δουλεύοντας εντός χρονικών και άλλων ορίων που προέρχονται από την εμπορική ζήτηση, αφ’ ετέρου η εταιρεία επωφελήθηκε συνδέοντας το όνομα και τα προϊόντα της με την Α.Σ.Κ.Τ.  

Το δεύτερο μέρος του project, που πήρε το όνομα BIN PARADE, επίσης αφορούσε τη σύνδεση της τέχνης με την καθημερινή ζωή. Η παρουσίαση του έγινε τον Οκτώβριο 2008 στο Πλανητάριο και περιλάμβανε τη δουλειά 20 αποφοίτων. Στα έξι βραβευμένα έργα η  Nestle Hellas απένειμε χρηματικά έπαθλα και τα επέλεξε να “ντύσουν” τους κάδους ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων. Η έμφαση του Γραφείου Διασύνδεσης και της Nestle Hellas σε αυτή τη δράση ήταν η Οικολογία και η Ανακύκλωση. Η ιδέα ήταν ότι κάνοντας τη σύγχρονη τέχνη στοιχείο της καθημερινότητας των ανθρώπων, οι κάδοι ανακύκλωσης θα ξεχωρίσουν και οι άνθρωποι θα τους προσέξουν. Με αυτό τον τρόπο θα ενδυναμωθεί οικολογική συνείδηση και θα προωθηθεί η ανακύκλωση.  

Θεωρούμε ότι οι δράσεις αυτές τόσο σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και με ιδιωτικούς φορείς αποτελούν την επιτυχημένη κλιμάκωση όλης της δουλειάς που έχει γίνει από το Γραφείο Διασύνδεσης τα έντεκα χρόνια της λειτουργίας του. Μέσα στα σχέδιά μας για τα επόμενα χρόνια είναι να οργανωθεί μία μεγάλης κλίμακας δράση που θα συμπεριλάβει τους φοιτητές Erasmus που έχουν πραγματοποιήσει πρόγραμμα κινητικότητας στην Α.Σ.Κ.Τ.

Επίσης, το Γραφείο Διασύνδεσης οργάνωσε, συντόνισε και εκπόνησε σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες/ερευνητές (στατιστικολόγους, κοινωνιολόγους) δύο έρευνες/μελέτες με τίτλους ‘‘Το προφίλ του απόφοιτου της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών’’ και ‘‘Πρόγραμμα Σπουδών της ΑΣΚΤ και Αγορά Εργασίας’’. Είναι η πρώτη φορά που εκπονήθηκαν σε πανεπιστημιακό επίπεδο έρευνες ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών αποφοίτων Καλών Τεχνών σε σχέση με την σύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας. Τα αποτελέσματα των ερευνών δημοσιοποιήθηκαν σε σχετική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και είναι διαθέσιμα στην Βιβλιοθήκη της Σχολής.

Αυτή την περίοδο το Γραφείο Διασύνδεσης βρίσκεται σε στάδιο αναδιοργάνωσης. Σχεδιάζεται η επέκταση των δραστηριοτήτων του ώστε να συμπεριλάβει πρακτική άσκηση των φοιτητών καθώς και ένα πιλοτικό Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας. Το Πρόγραμμα αυτό θα αφορά, εκτός από τους αποφοίτους, και τους φοιτητές και θα περιλαμβάνει μαθήματα, διαλέξεις, σεμινάρια και workshops στην Διαχείριση της Τέχνης. Στόχος μας είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την πραγματικότητα της αγοράς και τον τρόπο που μπορούν να κινηθούν σε αυτή μετά την αποφοίτησή τους

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ‘‘Ψηφιακές Μορφές Τέχνης

Στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ’’Ψηφιακές Μορφές Τέχνης’’ είναι η εκπαίδευση και η έρευνα στην περιοχή των Νέων Εκφραστικών Μέσων και των Ψηφιακών Μορφών Τέχνης. Οι μορφοποιητικές και εικονοποιητικές δυνατότητες που προσφέρουν σήμερα τα οπτικοακουστικά μέσα και η υπολογιστική τεχνολογία στην καλλιτεχνική δημιουργία είναι απεριόριστες, ενώ ο χαρακτήρας των νέων μέσων από την ίδια τους τη φύση είναι συνδυαστικός.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘‘Ψηφιακές Μορφές Τέχνης’’ σχεδιάστηκε προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες εκπαίδευσης και εξειδίκευσης νέων καλλιτεχνών και υπό προϋποθέσεις, επιστημόνων ερευνητών στις διευρυμένες μορφές και τα νέα μέσα έκφρασης. Παρέχει συνδυαστική καλλιτεχνική και τεχνολογική εκπαίδευση, μεθοδολογία έρευνας, τεχνογνωσία και θεωρητική παιδεία, υποστηρίζοντας την ενεργό συμμετοχή των αποφοίτων του στη καλλιτεχνική διεργασία και την έρευνα, στην περιπέτεια, τα δρώμενα και τις πιο πρόσφατες εξελίξεις της σύγχρονης τέχνης.

Από τους 100 περίπου απόφοιτους του προγράμματος οι 24 – πέραν της καλλιτεχνικής εκθεσιακής δραστηριότητας -, ήδη διδάσκουν ως εκλεγμένα μέλη ΔΕΠ ή με συμβάσεις (407) σε Α.Ε.Ι. και A.Τ.Ε.Ι. της χώρας στο πεδίο των νέων συνδυαστικών και ψηφιακών εκφραστικών μέσων , πολλοί συνεργάζονται σε ερευνητικά έργα με ακαδημαϊκούς φορείς, ένας αριθμός συνεχίζει σπουδές του με την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, ενώ άλλοι εργάζονται στο χώρο του σχεδιασμού των ψηφιακών πολυμεσικών εφαρμογών

ΠΜΣ – Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών

Το Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών δημιουργήθηκε ως ανάγκη προέκτασης των προπτυχιακών σπουδών της Σχολής, έχοντας ως στόχο την οργάνωση εκπαιδευτικών συνθηκών για τη διαμόρφωση ενός προχωρημένου δυναμικού εικαστικής σκέψης. Το Μ.Ε.Τ. συγκροτεί μια κοινότητα διαλόγου που θα εμπνέει και θα διευκολύνει την καλλιτεχνική διεργασία για την εξέλιξη και εμβάθυνση του έργου των νέων καλλιτεχνών καθώς επίσης και την καλλιέργεια της αυτοσυνειδησίας για την κατάκτηση της αυτονομίας τους.


Η εμπειρία και η γνώση των Δασκάλων θεωρητικών και καλλιτεχνών, συναντά το δημιουργικό σφρίγος των νέων καλλιτεχνών ορίζοντας ένα πνευματικό τόπο που λειτουργεί καταλυτικά στη μορφοποίηση των έργων.

Η Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, που η ιστορία της συμπίπτει χρονικά με την ιστορία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, εμπλουτίζει και ανασυντάσσει το θεσμικό της ρόλο ενθαρρύνοντας διαδικασίες καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και έρευνας.

Η ιδέα για το Μ.Ε.Τ., που ξεκίνησε αρκετά χρόνια πριν, υλοποιήθηκε το 2004 και σ’ αυτό συντέλεσαν μια σειρά από προϋποθέσεις και αναγκαία μέτρα όπως η στελέχωση της Σχολής στα πεδία Φιλοσοφίας, Αισθητικής, Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης, η συγκυρία της οικονομικής υποστήριξης μέσω του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ καθώς επίσης η ίδρυση του Τμήματος Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης, δημιούργησε τις προϋποθέσεις διεύρυνσης της επιστημονικής κοινότητας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

Σκοπός του προγράμματος είναι να διασφαλίσει την οργάνωση ενός πεδίου έρευνας και διαλόγου για την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των νέων καλλιτεχνών, ως προς το έργο τους, αλλά και ως προς τις τάσεις μιας πολύμορφης εικαστικής «νέας πραγματικότητας». Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα που χαρακτηρίζεται, αφενός από έναν πρωτοφανή καταιγισμό θέσεων και εκφραστικών εκδοχών, αφετέρου από το πλεονέκτημα της άμεσης ενημέρωσης, η κοινότητα του Μ.Ε.Τ. ενισχύει τη δημιουργικότητα των νέων καλλιτεχνών και τους προετοιμάζει πνευματικά, να σηματοδοτήσουν με το έργο τους το δικό τους τόπο, συνδιαλεγόμενοι με τα καινούργια δεδομένα που παράγει η μετατόπιση των ορίων από τις πολιτισμικές αλλαγές.

Κατά την χρονική περίοδο 2004-2008, που το Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο, ταυτόχρονα με το βασικό κορμό των εργαστηριακών και θεωρητικών μαθημάτων οι φοιτητές παρακολούθησαν σεμινάρια από καθηγητές άλλων σχολών, καλλιτέχνες και εικαστικούς, σε θέματα όπως φωτογραφία, αρχιτεκτονική, σχέση λόγου & εικόνας, μουσική, κινηματογράφος κ.α. με στόχο να γνωρίσουν νέους τρόπους έκφρασης, να εμπλουτίσουν και να διευρύνουν τις γνώσεις τους πάνω στην τέχνη αλλά και πάνω σε άλλες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης και με αποτέλεσμα να εξελίξουν και το εικαστικό τους έργο.

Από τη διδασκαλία αυτών των σεμιναρίων καθώς και του βασικού κορμού εργαστηριακών και θεωρητικών μαθημάτων προέκυψε εκπαιδευτικό υλικό/βιβλιογραφία που είναι διαθέσιμη για τους διδάσκοντες και τους φοιτητές των επόμενων ετών/κύκλων σπουδών.

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος του Μεταπτυχιακού Εικαστικών Τεχνών πραγματοποιήθηκαν δύο εκπαιδευτικές εκδρομές σε διεθνούς εμβέλειας κέντρα/εκθέσεις σύγχρονης τέχνης με συμμετοχή 15-20 φοιτητών.

Για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και την διευκόλυνση των μεταπτυχιακών φοιτητών στην εκπόνηση του καλλιτεχνικού τους έργου αγοράστηκε ηλεκτρονικός εξοπλισμός τον οποίο μπορούν να δανειστούν οι φοιτητές.

Με την λήξη του Έργου και πριν τη σύνταξη της τελικής έκθεσης αποτελεσμάτων έγινε αξιολόγηση του προγράμματος προκειμένου να αξιολογηθεί η έως τώρα λειτουργία του Π.Μ.Σ., και τα αποτελέσματα αυτής σε σπουδαστές και διδάσκοντες αλλά και να ερευνηθούν τυχόν προτάσεις βελτίωσης και καλύτερης διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ειδικότερα συντάχθηκε από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και τη Συντονιστική Επιτροπή ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε προς συμπλήρωση, σε όσους αποφοίτησαν έως τώρα και αφορούσε σε κάθε πλευρά της λειτουργίας ώστε να καταγραφούν γνώμες και να τονιστούν θετικές δράσεις αλλά και πιθανές αδυναμίες του μεταπτυχιακού. Μετά την παραλαβή των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων και την επεξεργασία των απαντήσεων συντάχθηκε μια τελική έκθεση αποτελεσμάτων.

Τέλος όσον αφορά στις δράσεις δημοσιότητας πραγματοποιήθηκε έκθεση έργων των αποφοίτων των 2 πρώτων κύκλων σπουδών του Π.Μ.Σ., και ενημερωτική ημερίδα – συζήτηση αφιερωμένη στην έως τώρα λειτουργία του Μ.Ε.Τ. Επίσης, δημιουργήθηκε ιστοσελίδα, λογότυπο και έντυπο παρουσίασης και περιγραφής του προγράμματος

Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου ‘‘Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών’’ αναβαθμίστηκαν οι τομείς Ζωγραφικής, Γλυπτικής, Χαρακτικής, αναπτύχθηκαν τα εργαστηριακά μαθήματα Φωτογραφίας, Γραφικών Τεχνών και Πολυμέσων για την αντιμετώπιση των νέων δεδομένων που προκαλούνται κυρίως από την εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας.

Ειδικότερα στον τομέα Ζωγραφικής διοργανώθηκαν σεμινάρια για τη χρήση νέων τεχνολογιών ως μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης και για την ψηφιακή εικόνα και βιντεο-τέχνη.

Στον τομέα Γλυπτικής ενισχύθηκε το εργαστήριο Η/Υ και το χυτήριο.

Στον τομέα Χαρακτικής οργανώθηκαν θεωρητικά και εργαστηριακά σεμινάρια με θέματα

•  Μεθοδολογία και Πρακτική Εφαρμογή Σύγχρονων Μεθόδων Χαρακτικής μη τοξικών, φιλικών προς το περιβάλλον
•  Ψηφιακή Χαρακτική – Χαρακτική και σύγχρονη τεχνολογία
•  Ο έντυπος και ηλεκτρονικός σχεδιασμός γραφιστικών εφαρμογών του Τομέα Χαρακτικής

Επίσης, τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά εργαστηριακά μαθήματα ενισχύθηκαν είτε με σεμιναριακά μαθήματα (Σκηνογραφία, Γραφικές Τέχνες), είτε με στελεχιακό δυναμικό (Φωτογραφία, Πολυμέσα).

Σε επίπεδο Κεντρικής Στήριξης, μέσα από το Έργο της Αναμόρφωσης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών συστήθηκε ο Εκδοτικός Οργανισμός της Α.Σ.Κ.Τ. , συντηρήθηκαν και αποκαταστάθηκαν τα ιστορικής αξίας τυπογραφικά στοιχεία που διαθέτει η Α.Σ.Κ.Τ. και πραγματοποιήθηκαν δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του Έργου και δραστηριότητες ενημέρωσης.

Ειδικότερα, μεταφράστηκαν, τυπώθηκαν και κυκλοφόρησαν 3 βιβλία συνολικού αριθμού 1500 σελίδων. Επίσης, παρήχθησαν πειραματικές καλλιτεχνικές εκδόσεις και συνδέθηκε η εκδοτική δραστηριότητα με το διδακτικό έργο του Εργαστηρίου Γραφικών Τεχνών, Τυπογραφίας & Τέχνης του Βιβλίου.

Για την διάχυση των αποτελεσμάτων του Έργου δημιουργήθηκε πολυμεσική εφαρμογή  στην οποία παρουσιάζονται αναλυτικά οι δράσεις που υλοποιήθηκαν. Ειδικότερα, για την δραστηριότητα του Εκδοτικού Οργανισμού πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο Μουσείο Μπενάκη όπου παρουσιάστηκε η εκδοτική δραστηριότητα της Α.Σ.Κ.Τ. καθώς και ο προγραμματισμός του Εκδοτικού Οργανισμού.

Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Τμήματος Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης

Το Τµήµα Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης σκοπεύει στην ποιοτική αναβάθµιση των Ανθρωπιστικών Σπουδών στην Ελλάδα µέσω της έρευνας και διδασκαλίας της Ιστορίας της Τέχνης. Η επιστήµη της Iστορίας και Θεωρίας της Τέχνης αντιµετωπίζεται, όχι ως επιλεγόµενη διδακτική ύλη, αλλά ως ειδικευµένος και σαφώς προσδιορισµένος (σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική) ακαδηµαϊκός και επαγγελµατικός προσανατολισµός. Η ερευνητική εµβέλεια του συγκεκριµένου γνωστικού πεδίου -η οποία ενισχύεται από ένα σηµαντικό αριθµό επιστηµονικών αντικειµένων, όπως π.χ. η Φιλοσοφία, η Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών, η Μουσειολογία, η Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, η Ανθρωπολογία της Τέχνης και η Κριτική- καλύπτει το χώρο του ευρωπαϊκού και δυτικού πολιτισµού µε δεδοµένη ωστόσο προοπτική ανοιγµάτων σε αρχαίους αλλά και σύγχρονους πολιτισµούς της αναπτυσσόµενης περιφέρειας.

Το Τµήµα Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης έχει ως βασικό στόχο την κάλυψη ενός σηµαντικού κενού που χαρακτηρίζει την ακαδηµαϊκή αλλά και πολιτισµική ζωή του τόπου. Αν και κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα δεν έχει προσπαθήσει αρκετά για να καταστήσει κοινωνό του ευρωπαϊκού πολιτισµού τόσο τη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση όσο και την Ανώτατη Παιδεία. Οι επιπτώσεις αυτής της παιδευτικής αδράνειας είναι δυστυχώς ορατές σε όλες τις εκφάνσεις της καθηµερινής ζωής του έλληνα πολίτη. Αξιοποιώντας την προνοµιακή γειτνίασή του µε το Τµήµα Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ, το Τµήµα Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης έχει ως βασικό σκοπό και κυρίαρχης σηµασίας προοπτική να συµβάλλει αποτελεσµατικά στην αναβάθµιση της καλλιτεχνικής και αισθητικής παιδείας του έλληνα πολίτη. Οι απόφοιτοι του Τµήµατος αλλά και οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού κύκλου -ο οποίος πρόκειται σύντοµα να οργανωθεί- θα µπορούν να προσφέρουν τις γνώσεις και την επιστηµονική τους πείρα σε Πανεπιστήµια, Επιστηµονικά Ινστιτούτα, Μουσεία, Δηµοτικές Πινακοθήκες και κυρίως -αυτή είναι η σηµαντικότερη προσδοκία µας- στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση.

Φύλο-Πυθαγόρας ΙΙ

Πυθαγόρας ΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.Κ.Τ.

Στο πλαίσιο του Έργου ‘‘Πυθαγόρας ΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.Κ.Τ.’’ υλοποιήθηκαν 2 ερευνητικά προγράμματα που χαρτογράφησαν αφ’ ενός τη γυναικεία παρουσία στη δημόσια σφαίρα της λογοτεχνίας και της τέχνης, από την αρχή του εικοστού αιώνα ως το τέλος του μεσοπολέμου, όπως φανερώνεται από τα σημαντικότερα περιοδικά λόγου και τέχνης της περιόδου και αφ’ ετέρου τη εικαστική διαδρομή των γυναικών αποφοίτων της Σχολής από το 1980 ως το 2004.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της έρευνας ‘‘Η γυναικεία εικαστική και λογοτεχνική παρουσία στα περιοδικά λόγου και τέχνης 1900-1940” έγινε η διεπιστημονική χαρτογράφηση της γυναικείας παρουσίας στη δημόσια σφαίρα της λογοτεχνίας και της τέχνης, από την αρχή του εικοστού αιώνα ως το τέλος του μεσοπολέμου, έτσι όπως φανερώνεται από τα σημαντικότερα περιοδικά λόγου και τέχνης της περιόδου. Καταγράφηκαν οι γυναικείες λογοτεχνικές συνεργασίες, πρωτότυπες αλλά και μεταφρασμένες, στον χώρο της ποίησης, της πεζογραφίας, του θεάτρου και ακόμη στον χώρο της λογοτεχνικής κριτικής. Παράλληλα διερευνήθηκε η γυναικεία παρουσία στον εικαστικό χώρο, θεωρητικών της τέχνης και δημιουργών. Καταγράφηκαν άρθρα γραμμένα από τις πρώτες γυναίκες κριτικούς της τέχνης και οποιοδήποτε δημοσίευμα αφορά σε γυναίκες εικαστικούς (άρθρα, μελέτες, βιογραφίες, συμμετοχές σε εκθέσεις, διαγωνισμούς, φιλανθρωπικές εκδηλώσεις) ελληνίδες αλλά και ξένες.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος είναι μία βάση δεδομένων, επιστημονικές εργασίες και μία έκδοση με τις ανακοινώσεις των ερευνητριών του προγράμματος στην ημερίδα δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του Έργου.


Στο πλαίσιο της έρευνας ‘‘Γυναίκες απόφοιτοι της Α.Σ.Κ.Τ. 1980-2004 – Μια διεπιστημονική προσέγγιση’’ διερευνήθηκαν:

οι δημογραφικές, κοινωνιοψυχολογικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις των γυναικών αποφοίτων της Α.Σ.Κ.Τ. την περίοδο 1980-2004

η εικαστική παραγωγή των γυναικών αποφοίτων της Α.Σ.Κ.Τ. σε σχέση με ζητήματα της προβληματικής ‘γυναίκα-τέχνη’

το έργο των γυναικών αποφοίτων της Α.Σ.Κ.Τ. και η πρόσληψη του από τον εγχώριο επιμελητικό και θεωρητικό λόγο

η γυναίκα καλλιτέχνιδα και η γυναικεία τέχνη στο σύγχρονο πεδίο των εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα.

η επιρροή των γυναικείων σπουδών και των σπουδών φύλου στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών τέχνης του εξωτερικού.

Οι πολιτικές αντιλήψεις των γυναικών αποφοίτων της Α.Σ.Κ.Τ. (1980-2004) και η έμφυλη ταυτότητα.

Έρωτας – συντροφικότητα – οικογένεια στο πλαίσιο της εικαστικής σταδιοδρομίας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ – Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης της διδακτορικής έρευνας στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ – Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης της διδακτορικής έρευνας στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Άξονας Προτεραιότητας 11: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» – Κατηγορία πράξεων 11.74.11.01 «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Ιδρυματική   Υπεύθυνη:  Νίκη  Λουιζίδου, Ομότιμη  Καθηγήτρια Ιστορίας  της  Τέχνης Τμήματος  Θεωρίας  και  Ιστορίας  της  Τέχνης, ΑΣΚΤ

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Η  εκπόνηση των τριών  διδακτορικών  διατριβών  (στο Τμήμα  Θεωρίας  και  Ιστορίας  της  Τέχνης  της ΑΣΚΤ) στο πλαίσιο της Πράξης  «Ηράκλειτος  ΙΙ – ΑΣΚΤ»,  είναι  αναγκαία  και  ωφέλιμη  για  τους  εξής  ουσιαστικούς  λόγους: α)  θα  συμβάλει  στη  βελτίωση  του  επιπέδου  και  στη  θεσμική  ενίσχυση  του  μοναδικού  στον  ελληνικό  ακαδημαϊκό  χώρο  Τμήματος  που  λειτουργεί  με  κύρια  και  επαρκώς  οροθετημένη  κατεύθυνση τη Θεωρία  και  Ιστορία  της  Τέχνης,  β) θα  συμβάλει  στη  μεθοδική  κάλυψη  των  τεράστιων  κενών  που  δημιούργησε  η  επί  αιώνα  και  πλέον  αδιαφορία  του  ελληνικού  ακαδημαϊκού  χώρου  σχετικά  με  την  ίδρυση  και  λειτουργία  Τμήματος στο  συγκεκριμένο  επιστημονικό  πεδίο το  οποίο  και  αποτελεί  έναν  από  τους  θεμέλιους  λίθους  των  Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Τα  αναμενόμενα  οφέλη  είναι  επίσης  ιδιαίτερα  σημαντικά,  αφού  η  εμπέδωση  και  εμβάθυνση  πολύτιμων  γνώσεων  σχετικά  με  την  Τέχνη  και  την  Αισθητική  του  Ευρωπαϊκού  και  Νεοελληνικού  Πολιτισμού θα  συντείνει  σε  μεγάλο  βαθμό  στη  διαμόρφωση  μιας  νέας  και  περισσότερο  απαιτητικής  αυτογνωστικής  πορείας  των  νέων  γενεών.  Χωρίς  τη  συνείδηση  του  ποιοι  είμαστε,  πού  πάμε  και  πού  τελικά  ανήκουμε,  δεν  θα  κατορθώσουμε  να  ξεπεράσουμε  την  παρούσα  κρίση  η  οποία  είναι  πρωτίστως  κρίση  παιδείας  και  πολιτισμού.


Υποψήφιοι Διδάκτορες

Αστρινάκη Ελευθερία 
Βερροιοπούλου Βάνα
Σγουρομύτη Χριστίνα

ΑΡΧΕΙΟ ΕΤΩΝ 2017-2023

Save the Dates (Ιδιωτικό έργο), Α’ φάση: 02/04/2019 – 04/05/2020 & Β’ φάση: 01/05/2020 – 30/04/2021. Επιστημονικός υπεύθυνος της πράξης είναι ο Καθηγητής Νικόλαος Τρανός. 

Save the Dates – Α’ φάση

2019 Μάρτιος -2020 Μάρτιος

Το project “Save the Dates” (αρ. απόφασης Συγκλήτου Α.Σ.Κ.Τ. 15δ/7.6.18) που αφορά την καταγραφή, ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και διάσωση αρχειακού υλικού τηλεοπτικών εκπομπών της περιόδου 1995-2019, τις οποίες έχει παραχωρήσει επισήμως η ΕΡΤ και η Κατερίνα Ζαχαροπούλου  ως δωρεά στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών – με θέμα τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική σκηνή, με σκοπό την εφαρμογή του ως εκπαιδευτικό εργαλείο, ολοκλήρωσε το πρώτο στάδιο εργασίας από τον Μάρτιο του 2019 έως τον Μάρτιο του 2020. Τις εκπομπές οργάνωσε, επιμελήθηκε και παρουσίασε επί 25 έτη η εικαστικός και δημιουργός εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη σύγχρονη τέχνη Κατερίνα Ζαχαροπούλου.

Ο χώρος εργασίας για το project ‘Save the Dates’ που παραχώρησε η βιβλιοθήκη της ΑΣΚΤ εμπλουτίστηκε με τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό για την καταγραφή και ψηφιοποίηση του αρχείου. Αναλυτικότερα, εγκαταστάθηκε ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής με σύγχρονο εξαπύρηνο επεξαργαστή, μνήμη μεγάλης χωρητικότητας και ισχυρή κάρτα γραφικών για να λειτουργεί σαν κεντρική μονάδα επεξεργασίας και σύνδεσης με VHS, TBC, DVD Players, την συσκευή λήψης Intensity της ΒΜ και όλων των απαραίτητων περιφερειακών. Παράλληλα, ο χώρος εξοπλίστηκε και με ενα επιπλέον VHS Player και ένα monitor για να διευκολύνει την παράλληλη θέαση.

Το οπτικοακουστικό υλικό οργανώθηκε και ταξινομήθηκε αρχικά για να καταγραφούν οι απώλειες και ο εντοπισμός του κατεστραμμένου υλικού που σύμφωνα με την σύμβαση παραχώρησης των δικαιωμάτων χρήσης προωθήθηκε σε ψηφιακή μορφή από την ΕΡΤ.

Ακόμη, σε συνεργασία με εξωτερικά εργαστήρια υπηρεσιών ψηφιοποίησης και αναπαραγωγής κασετών ΒΕΤΑ SP οργανώθηκε και επιμελήθηκε η χρονολογική αρχειοθέτηση, ο εντοπισμός και η απομόνωση του υλικού χρονολογίας 1995-2000 σε μορφή ψηφιακών αρχείων. Παράλληλα, τα υπόλοιπα αρχεία ψηφιοποιήθηκαν σε πραγματικό χρόνο στο εργαστήριο που παραχωρήθηκε  στον τελευταίο όροφο της βιβλιοθήκης.

Συνοπτικά, κατά τη διάρκεια του Α’ έτους  του έργου  ψηφιοποιήθηκαν και αποθηκεύτηκαν σε σκληρούς δίσκους το σύνολο των περίπου 500 εκπομπών, ενώ αποκαταστάθηκε το κατεστραμμένο υλικό που χορηγήθηκε εκ νέου από την ΕΡΤ. Ακόμη τεκμηριώθηκαν όλα τα επεισόδια ενώ παράλληλα με την θέαση και καταγραφή του περιεχομένου, σχεδιάστηκε  αναλυτικά η εκπαιδευτική και επιστημονική ταξινόμηση.

Save the Dates-Β’ φάση

2020 Ιούνιος  – 2021 Ιούνιος

Το δεύτερο μέρος του project “Save the Dates”  για την εκπαιδευτική χρήση του ψηφιοποιημένου και τεκμηριωμένου  αρχειακού υλικού 25 χρόνων τηλεοπτικών εκπομπών για τη  σύγχρονη ελληνική και διεθνή  εικαστική σκηνή ξεκίνησε τον Ιούνιο 2020 με στόχο την ολοκλήρωση και παρουσίασή του τον Ιούνιο 2021.Στάδια εργασίας Β΄ φάσης του προγράμματος

1. Σχεδιασμός και δημιουργία streaming ιστοσελίδας του project ‘‘Save the Dates’’ για πρόσβαση και χρήση εντός ΑΣΚΤ.

2. Γίνεται η τελική παρουσίαση του project  προς τους καθηγητές της ΑΣΚΤ αρχικά και εν συνεχεία στο κοινό, τους χορηγούς, στον τύπο, στην διοίκηση της  ΕΡΤ.

3. Πιλοτική Εφαρμογή πλήρους εκπαιδευτικού προγράμματος σε συνεργασία με τους καθηγητές της ΑΣΚΤ και σύμφωνα με τις υποδείξεις τους, τις ανάγκες και το είδος των εργαστηρίων, μαθημάτων τους.

4. Σε συνεργασία με τα τμήματα της ΑΣΚΤ, εικαστικών τεχνών και θεωρίας και ιστορίας της τέχνης σχεδιάζονται εξειδικευμένες θεματικές παρουσιάσεις για τους σπουδαστές.

5. Η ΑΣΚΤ και η Βιβλιοθήκη απευθύνεται ταυτόχρονα σε σχολεία, πανεπιστήμια, κοινωνικές ομάδες και άλλους φορείς, ώστε να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική και δημιουργική χρήση του αρχείου.

6. Αναλόγως των αναγκών και προγραμμάτων της ΑΣΚΤ, διαμορφώνονται κύκλοι σεμιναρίων και workshops.

7. Μέρη του αρχείου παρουσιάζονται στο ευρύτερο κοινό και στο αμφιθέατρο της βιβλιοθήκης, υπό τη μορφή διαλέξεων, μικρών film, και προσκλήσεων καλλιτεχνών.

8. Γίνεται η τελική παρουσίαση του project  προς τους καθηγητές της ΑΣΚΤ αρχικά και εν συνεχεία στο κοινό, τους χορηγούς, στον τύπο, στην διοίκηση της  ΕΡΤ.

        

Συντελεστές

Επικεφαλής Προγράμματος και υλοποίησης: Κατερίνα Ζαχαροπούλου

Τεχνικός Υπεύθυνος: Σέργιος Ζαλμάς

Επιμελήτριες-συνεργάτιδες της Κ. Ζαχαροπούλου κατά την τεκμηρίωση

Φαίδρα Βασιλειάδου- για όλα τα επεισόδια 1995-1999

Δώρα Βασιλάκου -για όλα τα επεισόδια 2000-2020

Διόρθωση κειμένων- Γιούλικα Σαμαρά

Σχεδιασμός ιστοσελίδας-Σέργιος Ζαλμάς

Υλοποίηση, δημιουργία ιστοσελίδας –Γιάννης Βαλιάντζας


Οι τίτλοι των εκπομπών ανά περίοδο είναι:

1)    ΑρτΦιλ 1995-1999 Sevn X

2)    Video Gallery 2000 ΕΡΤ

3)    Επίδειξη Τέχνης 2001-2002 ΕΡΤ

Η Εποχή των Εικόνων 2003-2020

Χορηγοί του προγράμματος έως σήμερα:

Κύριος χορηγός: Οργανισμός ΝΕΟΝ

Χιόνα Ξανθοπούλου Schwarz

Τράπεζα της Ελλάδος  

Πρόγραμμα Erasmus+  KA 107/ International Mobility (ΡΩΣΙΑ), 01/06/2018 – 31/12/2021. Ιδρυματικός υπεύθυνος είναι ο Καθηγητής Ζαφείριος Ξαγοράρης, Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο Καθηγητής Δημοσθένης Αβραμίδης. 

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ.). Το πρόγραμμα Erasmus+ δομείται σε 3 βασικές Δράσεις (Key Actions) για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία οι οποίες είναι:

Το γραφείο Erasmus της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών διαχειρίζεται τη Βασική Δράση ΚΑ1 (ΚΑ103 και ΚΑ107) δίνοντας τη δυνατότητα στους φοιτητές να μετακινηθούν σε συνεργαζόμενα Ιδρύματα του εξωτερικού για σπουδές ή να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε φορείς του εξωτερικού. Δίνεται επίσης η δυνατότητα στο Διδακτικό και στο Διοικητικό προσωπικό Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης να μετακινηθούν αντίστοιχα για διδασκαλία/επιμόρφωση και επιμόρφωση σε φορείς ή Ιδρύματα του εξωτερικού.

Συγκεκριμένα για το Σχέδιο κινητικότητας ERASMUS+  KA 103 / European Mobility Program / Κλασική κινητικότητα, Ιδρυματικός υπεύθυνος είναι ο καθηγητής Ζάφος Ξαγοράρης και υπεύθυνη διαχείρισης της πράξης είναι η συμβασιούχος Μαρία Μυρώνη, ενώ σε ότι αφορά τα Σχέδια κινητικότητας ERASMUS+  KA 107 / International Mobility / Διεθνής Κινητικότητα Ιδρυματικός υπεύθυνος είναι ο Καθηγητής Ζάφος Ξαγοράρης, Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο Καθηγητής Δημοσθένης Αβραμίδης και υπεύθυνος διαχείρισης της πράξη είναι ο συμβασιούχος Χρήστος Μάνος.

ROCK (HORIZON 2020 E.E.), 01/05/2017 – 31/12/2021. Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Καθηγητής Ανδρέας Γιακουμακάτος.

Τίτλος: ROCK-Regeneration and Optimisation of Cultural Heritage in Creative and Knowledge Cities

Ιστοσελίδα έργου: https://www.rockproject.eu

Xρηματοδότηση: Horizon 2020 Research and Innovation Programme Innovative Action (SC5-21 Cultural Heritage as a Driver for Sustainable Growth

Eθνικός φορέας: –

Διάρκεια: 44 μήνες (01/05/2017 έως 31/12/2020)

Συμφωνία Χρηματοδότησης: No 730280

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Aν. Γιακουμακάτος, Καθηγητής ΑΣΚΤ (01.03.2019 – 31.12.2020) Γ. Ξηροπαΐδης Καθηγητής ΑΣΚΤ (01.05.2017 – 28.02.2019)

Διαχειριστής: Μ. Φελίδου, διοικητική υπάλληλος ΑΣΚΤ

Ιστοσελίδα έργου: https://www.rockproject.eu

Συντονιστής φορέας: COMUNE DI BOLOGNA

Τίτλος: ROCK-Regeneration and Optimisation of Cultural Heritage in Creative and Knowledge Cities

Ιστοσελίδα έργου: https://www.rockproject.eu

Xρηματοδότηση: Horizon 2020 Research and Innovation Programme Innovative Action (SC5-21 Cultural Heritage as a Driver for Sustainable Growth

Eθνικός φορέας: –

Διάρκεια: 44 μήνες (01/05/2017 έως 31/12/2020)

Συμφωνία Χρηματοδότησης: No 730280

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Aν. Γιακουμακάτος, Καθηγητής ΑΣΚΤ (01.03.2019 – 31.12.2020) Γ. Ξηροπαΐδης Καθηγητής ΑΣΚΤ (01.05.2017 – 28.02.2019)

Διαχειριστής: Μ. Φελίδου, διοικητική υπάλληλος ΑΣΚΤ

Ιστοσελίδα έργου: https://www.rockproject.eu

Συντονιστής φορέας: COMUNE DI BOLOGNA

Εταίροι:

Τίτλος: ROCK-Regeneration and Optimisation of Cultural Heritage in Creative and Knowledge Cities

Ιστοσελίδα έργου: https://www.rockproject.eu

Xρηματοδότηση: Horizon 2020 Research and Innovation Programme Innovative Action (SC5-21 Cultural Heritage as a Driver for Sustainable Growth

Eθνικός φορέας: –

Διάρκεια: 44 μήνες (01/05/2017 έως 31/12/2020)

Συμφωνία Χρηματοδότησης: No 730280

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Aν. Γιακουμακάτος, Καθηγητής ΑΣΚΤ (01.03.2019 – 31.12.2020) Γ. Ξηροπαΐδης Καθηγητής ΑΣΚΤ (01.05.2017 – 28.02.2019)

Διαχειριστής: Μ. Φελίδου, διοικητική υπάλληλος ΑΣΚΤ

Ιστοσελίδα έργου: https://www.rockproject.eu

Συντονιστής φορέας: COMUNE DI BOLOGNA

Εταίροι:

Τίτλος: ROCK-Regeneration and Optimisation of Cultural Heritage in Creative and Knowledge Cities

Ιστοσελίδα έργου: https://www.rockproject.eu

Xρηματοδότηση: Horizon 2020 Research and Innovation Programme Innovative Action (SC5-21 Cultural Heritage as a Driver for Sustainable Growth

Eθνικός φορέας: –

Διάρκεια: 44 μήνες (01/05/2017 έως 31/12/2020)

Συμφωνία Χρηματοδότησης: No 730280

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Aν. Γιακουμακάτος, Καθηγητής ΑΣΚΤ (01.03.2019 – 31.12.2020) Γ. Ξηροπαΐδης Καθηγητής ΑΣΚΤ (01.05.2017 – 28.02.2019)

Διαχειριστής: Μ. Φελίδου, διοικητική υπάλληλος ΑΣΚΤ

Ιστοσελίδα έργου: https://www.rockproject.eu

Συντονιστής φορέας: COMUNE DI BOLOGNA

Εταίροι:

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNANOWHERE SRLTECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
CAMARA MUNICIPAL DEL LISBOAACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.AFONDAZIONE FITZCARRALDO
COMUNE DI TORINOCITY OF SKOPJEVIRTUALWARE 2007 SA
COMMUNE DE LYONCorvallis S.p.A.GEMEENTE EINDHOVEN
MUNICIPUL CLUJ-NAPOCAURBASOFIA SRLJULIES BICYCLE
FILIALA TRANSILVANIA A ASOCIATIEI ROMANE PENTRU INDUSTRIA ELECTRONICA SI DE SOFTWAREICLEI EUROPEAN SECRETARIAT GMBH (ICLEI EUROPASEKRETARIAT GMBH)ATHENS DEVELOPMENT AND DESTINATION MANAGEMENT AGENCY
UNIVERSITY OF YORKDFRC AGViabizzuno
EUROCITIES ASBLTASO Desarrollos S.L.Liverpool City Council
INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS DA UNIVERSIDADE DE LISBOAVILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA,VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS VIESOJI ISTAIGA
Ss. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJEAsociación de Empresas de la Economía VerdeConfindustria Servizi Innovativi e Tecnologici
ART-ER Attractiveness Research Territory

Περιγραφή δραστηριοτήτων: Σκοπός του έργου ROCK είναι να υποστηρίξει την ”μεταμόρφωση” του ιστορικού κέντρου των πόλεων σε μία Περιοχή Δημιουργίας και Βιωσιμότητας μέσω της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς των πόλεων με τρόπο δημιουργικό και σύγχρονο έτσι ώστε να μετατραπούν σε οικονομίες γνώσης και δημιουργίας (Knowledge societies).

Στόχος είναι το ιστορικό κέντρο της πόλης να συμπεριλάβει δημιουργικές / πολιτιστικές βιομηχανίες ανοιχτές σε νέες αρχιτεκτονικές / καλλιτεχνικές εκφράσεις, πολιτιστικούς φορείς ενεργούς στην σύλληψη και προώθηση καινοτόμων πολιτιστικών δράσεων, προωθώντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη με οικονομικούς όρους. Το έργο ROCK ανήκει στον άξονα Έρευνα & Καινοτομία του Horizon 2020 και κατέληξε σε παραδοτέα που αφορούν στην οργανωτική, τεχνολογική και κοινωνική καινοτομία μέσω της υιοθέτησης μίας πολύ-επίπεδης συνεργατικής και συστημικής προσέγγισης που προάγει την εκμετάλλευση της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς ως δυναμικού περιβαλλοντικού καταλύτη στην κατεύθυνση της αναγέννησης, της βιώσιμης ανάπτυξης και την οικονομικής ανόρθωσης του ιστορικού κέντρου της πόλης.

Η ΑΣΚΤ, σύμφωνα με το έργο, συνέβαλε με συμμετοχικά εργαστήρια (citylabs & art workshops) με θεματικές α. τη δημόσια διαβούλευση, β. την προσβασιμότητα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (π.χ. μεταναστών) στο αστικό ιστορικό κέντρο, γ. τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης ανθρώπου-φύσης εντός των σύγχρονων πόλεων.

CityLab 2017 05.10.2017 – 08.10.2017
Συνέδριο: Χρόνος Αρχιτεκτονική Τέχνη
Εργαστήριο: Τα διαρκή στοιχεία της Αθήνας

CityLab 2018a 27.04.2018 – 29.04.2108 Δημοτική Αγορά Κυψέλης
Διαδραστικό Εργαστήριο: (Επι)κοινωνία Πόλη & Τέχνη
Έκθεση: Η ταυτότητα της Αθήνας μας

Citylab 2018b 04.10.2018 – 07.10.2018
Συνέδριο: Σώμα Αρχιτεκτονική Τέχνη
Εργαστήριο: Το εξαίσιο Σώμα

Citylab 2019a 14.05.2019 – Σεράφειο Κολυμβητήριο Δήμου Αθηναίων
Επιστημονική Συνάντηση: Το μέλλον της Αθήνας

Citylab2019b 25.09.2019 – 28.09.2019 Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Συνέδριο: Φόβος Αρχιτεκτονική Τέχνη
Εργαστήριο για την Αρχιτεκτονική της Πόλης

Επιπλέον υλικό μπορείτε να επισκεφθείτε στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

www.rockproject.eu/event-details/82
https://www.youtube.com/channel/UCzbdom889OsHlGqof8lukqg/videos

Στοιχεία επικοινωνίας:
Ανδρέας Γιακουμακάτος, Καθηγητής ΑΣΚΤ, e-mail: agiacumacatos@asfa.gr

@postasis: Virtual Artistic Laboratory (Ι.Κ.Υ.), 01/10/2017 – 30/01/2020. Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Καθηγητής Ματθαίος Σαντοριναίος.

Τίτλος: @postasis: Virtual Artistic LaboratoryΙστοσελίδα έργου: www.apostasis.eu

Xρηματοδότηση Erasmus + στο πλαίσιο του Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Higher Education

Eθνικός φορέας: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

Διάρκεια: 28 μήνες (01/10/2017 έως και 30/01/2020)

Συμφωνία Χρηματοδοότησης: 2017-1-ΕL01-ΚΑ203-036414

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μάνθος Σαντοριναίος, καθηγητής ΑΣΚΤ

Διαχειριστής: Δρ. Σταυρούλα Ζώη, Ε.Δι.Π. ΑΣΚΤ

Ιστοσελίδα έργου: www.apostasis.eu

Συντονιστής φορέας: Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχών

Εταίροι:

Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, www.univ-paris8.fr, Paris, France

Stichting Multi-Art-Disc (MAD Lab), madlab.nl, Eindhoven, The Netherlands

Omega Technology, Theofanis Alexandridis, www.omegatech.gr, Αθήνα, Eλλάδα

ΑRGENIA, argenia.it, Rome, Italy

Περιγραφή δραστηριοτήτων: Το @postasis: Virtual Artistic Laboratory είναι μία πρόταση για ένα σύγχρονο καλλιτεχνικό εργαστήριο που επιτρέπει συνεργασία από απόσταση, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών δράσεων (π.χ. μαθημάτων, σεμιναρίων, καλλιτεχνικών πρότζεκτ), σε συνδυασμό με συμμετοχικές καλλιτεχνικές δράσεις πραγματικού χρόνου στον διασυνδεδεμένο φυσικό και εικονικό τρισδιάστατο χώρο.

Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκαν η τεχνολογική πλατφόρμα @postasis, καθώς και κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες, οι οποίες επιτρέπουν την αξιοποίησή της, σε διάφορα επίπεδα και από διαφορετικούς χώρους (διδάσκοντες των ψηφιακών τεχνών, εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες κυρίως ψηφιακών μέσων, εμψυχωτές αλλά και προγραμματιστές που μπορούν να συνεισφέρουν στην αναβάθμιση των λειτουργιών της).

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν 5 Πολλαπλασιαστικές Εκδηλώσεις (Multiplier Events), 2 στην Αθήνα (οργάνωση: ΑΣΚΤ), 1 στο Αϊντχόβεν (οργάνωση: MAD Lab), 1 στο Παρίσι (οργάνωση: Université Paris 8) και 1 στη Ρώμη (οργάνωση: Argenia). Οι εκδηλώσεις αυτές περιλάμβαναν ανάπτυξη καλλιτεχνικών-εκπαιδευτικών δράσεων μέσω λειτουργίας της πλατφόρμας @postasis σε πραγματικό χρόνο καθώς και επιστημονική ημερίδα με προσκεκλημένους ομιλητές από τον χώρο της Ανώτατης και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της Τέχνης και των δημιουργικών βιομηχανιών.

Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκαν, μεταξύ άλλων, εκπαιδευτικές-καλλιτεχνικές δράσεις σε συνεργασία με φορείς όπως το Καλλιτεχνικό Σχολείο του Γέρακα και το ΕΜΣΤ (έκθεση-αφιέρωμα στον Παντελή Ξαγοράρη).

E-book “Αφιέρωμα στον Παντελή Ξαγοράρη”
http://apostasis.eu/Portals/0/Homage_to_Pantelis_Xagoraris.pdf

E-book για την Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση στη Ρώμη
http://apostasis.eu/Portals/0/DigitalCivilizationWhereTreesMove_ebook.pdf

Βίντεο από δράσεις που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου
https://www.youtube.com/channel/UCd8a5uS0Oed2Nh-bdH0I-sg

To έργο διακρίθηκε ως Βέλτιστη Πρακτική (Best Pactice).

Στοιχεία επικοινωνίας:

Mάνθος Σαντοριναίος, Καθηγητής ΑΣΚΤ, e-mail: msantori@otenet.gr

Σταυρούλα Ζώη, ΕΔIΠ ΑΣΚΤ, e-mail: voula.zoi@gmail.com

   
Έκδοση Πρακτικών Διεθνούς Συνεδρίου ΜΠΑΟΥΧΑΟΥΣ 2019, (01/01/2020 – 31/12/2021). Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Καθηγητής Ανδρέας Γιακουμακάτος.

Στις 30 Μαΐου-1 Ιουνίου 2019 διεξήχθη στο Μουσείο Μπενάκη οδού Πειραιώς διεθνές συνέδριο με τίτλο «Το Μπάουχαους και η Ελλάδα» με την ευκαιρία των 100 ετών από την ίδρυση του Σχολείου του Μπάουχαους, που οργανώθηκε από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών σε συνεργασία με την Κρατική Ακαδημία Καλών Τεχνών Στουτγάρδης. Το συνέδριο είχε μεγάλη επιτυχία και αποτελεί μία από τις διακεκριμένες εκδηλώσεις διεθνώς του 2019 για την επέτειο του Μπάουχαους.
Με χορηγία του ΥΠΠΟΑ και της εταιρίας Schwarz Foundation θα καταστεί δυνατή η δίγλωσση έκδοση των πρακτικών (proceedings) του διεθνούς συνεδρίου, καθώς θα διατεθεί εξολοκλήρου για την εκδοτική επεξεργασία, την εκτύπωση και τη διάθεση του τόμου, ο οποίος θα εκδοθεί από αναγνωρισμένης αξίας ελληνικό εκδοτικό οίκο. Θα περιλαμβάνει όλες τις ανακοινώσεις στο τριήμερο συνέδριο (περίπου 55) και θα τεκμηριώνει γενικώς όλο το συνεδριακό γεγονός του 2019 και τις παράλληλες εκδηλώσεις του (τρεις σπάνιες συναυλίες «μουσικής του Μπάουχαους» με επιμέλεια του μαέστρου Γιώργου Πέτρου, και έκδοση του ιστορικού τόμου Σχολικών Κτιρίων [1938] που ήδη πραγματοποιήθηκε με δωρεά του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος). Ο τόμος των Πρακτικών θα αποτελεί επιστημονικά αξιόπιστη και καλαίσθητη τεκμηρίωση όλης της εκδήλωσης και κατ’ επέκταση μαρτυρία της συμμετοχής από μέρους της Ελλάδας στις διεθνείς εκδηλώσεις του 2019 για την επέτειο του Μπάουχαους, του σχολείου που δίδαξε την κουλτούρα του μοντέρνου διεθνώς στον 20ο αιώνα.
Περισσότερα για το διεθνές συνέδριο «Το Μπάουχαους και η Ελλάδα» μπορείτε να δείτε εδώ

VIRTUAL ART MUSEUM FOR PEOPLE WITH SPECIAL EDUCATION NEEDS AND/OR DISABILITY (K.E. 80082) 28/12/2021 – 31/03/2022. Επιστημονική υπεύθυνη είναι η ΕΔΙΠ Ερμιόνη Δελή.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΑΣΚΤ 2019 & 2020 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2019-2020 & 2020-2021 (K.E. 80083) 28/12/2021 – 31/03/2022.

© ASFA 2024. All rights reserved.