Χρήσιμοι σύνδεσμοι


Erasmus+ name: ANOTATI SCHOLI KALON TECHNON

Erasmus ID G ATHINE06

PIC 946792557

Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη (Online Linguistic Support – OLS)

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στην παρουσίαση: Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη (Online Linguistic Support – OLS):

H Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη (OLS) είναι ένα online εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές οι οποίοι έχουν ως γλώσσα διδασκαλίας ή εργασίας μία από τις έξι γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά) να αξιολογήσουν και να βελτιώσουν τη γλωσσική τους επάρκεια.

Συγκεκριμένα οι φοιτητές οι οποίοι έχουν επιλεγεί και πρόκειται να μετακινηθούν για σπουδές ή πρακτική άσκηση, πριν την έναρξη της περιόδου κινητικότητάς τους, έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε αξιολόγηση των γλωσσικών τους δεξιοτήτων μέσα από ένα online τεστ γλωσσικής αξιολόγησης.

Με βάση το αποτέλεσμα της αξιολόγησης (από Α1 έως Β1), οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν online γλωσσικά μαθήματα κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους, τα οποία είναι προαιρετικά. Για τους φοιτητές που έλαβαν ως αποτέλεσμα του τεστ από Β2 έως C1, τους δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα online γλωσσικά μαθήματα και σε διαφορετική γλώσσα από τη γλώσσα διδασκαλίας ή εργασίας. Μετά το τέλος της περιόδου κινητικότητας, οι φοιτητές υποβάλλονται και σε δεύτερο γλωσσικό τεστ προκειμένου να αξιολογηθεί η βελτίωση της γλωσσικής τους επάρκειας.

© ASFA 2024. All rights reserved.