Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Συμβουλίου Διοίκησης


Επικοινωνία:

Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Γραμματείας Συμβουλίου Διοίκησης

Μαρούλα Ψάλτη
Τηλ.: 210 3897 145
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mpsalti@asfa.gr


Δ/νση: Κεντρικό κτήριο διοίκησης

Πατησίων 42, Τ.Κ.10682 Αθήνα

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gramsd@asfa.gr

© ASFA 2024. All rights reserved.