Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ψηφιακές μορφές Τέχνης”


http://www.digitalarts.asfa.gr/https://www.instagram.com/maindigitalarts/https://www.facebook.com/MAindigitalarts/

MA DARTS

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση, η έρευνα και ο πειραματισμός στον χώρο των σύγχρονων εικαστικών πρακτικών, μέσω της χρήσης συνδυαστικών χρονοεξαρτώμενων μέσων (time-based media), διαδραστικών, υπολογιστικών, σε συνδυασμό με την συστηματική θεωρητική εμβάθυνση των φοιτητών σε ένα φάσμα γνωστικών πεδίων και αντικειμένων -συναφών προς τη φύση και τον χαρακτήρα αυτών των εικαστικών πρακτικών- τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο στην ιστορική και φιλοσοφικοαισθητική μελέτη αφενός των τεχνικών μέσων (φωτογραφία, κινηματογραφία, βιντεογραφία, ψηφιακά υπολογιστικά συστήματα) και των πολιτισμικών τεχνολογιών, αφετέρου στους τρόπους εικαστικής ιδιοποίησης και χρήσης αυτών στον κοινό τόπο τέχνης, τεχνολογίας και επιστήμης.

Σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει σε επιλεγμένο αριθμό φοιτητών την εικαστική εμπειρία, την απαιτούμενη τριβή με τις πιο πρόσφατες διεργασίες/εξελίξεις στον χώρο των ψηφιακών μορφών τέχνης, την τεχνογνωσία, την μεθοδολογία και την θεωρητική παιδεία που απαιτούνται για την συνεπή ανάπτυξη εικαστικού έργου ή διεπιστημονικής έρευνας με εικαστικό πρόσημο. Μέσω αυτού του βρόγχου ανατροφοδότησης μεταξύ εικαστικής πράξης και θεωρητικής εμβάθυνσης διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για την ενίσχυση του διατομεακού ερευνητικού χαρακτήρα του μεταπτυχιακού προγράμματος και κυρίως της αναστοχαστικής-κριτικής σκέψης, η οποία είναι απαραίτητη στην δημιουργική έκφραση με συνδυαστικά ψηφιακά μέσα. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή ειδικών μεταπτυχιακών εργαστηριακών και θεωρητικών μαθημάτων, έκτακτων σεμιναριακών κύκλων και εντατικών εργαστηρίων πάνω σε ειδικά θέματα, που αποβλέπουν, σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, στην απόκτηση ειδίκευσης στην περιοχή της εικαστικής δημιουργίας και έρευνας με ψηφιακά μέσα. Μείζονα ρόλο, καθ’ όλη την διάρκεια της φοίτησης, διαδραματίζει η συνεχής στενή συνεργασία φοιτητών και διδασκόντων (εικαστικών, εργαστηριακών και θεωρητικών), καθώς έτσι επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη υποστήριξη όλων των φάσεων της έρευνας, συγκρότησης, σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης του εικαστικού πρότζεκτ των μεταπτυχιακών φοιτητών.  

Διδάσκοντες

Aκαδημαϊκό έτος 2023-24

Γεώργιος Χαρβαλιάς, εικαστικός, Καθηγητής ΤΕΤ ΑΣΚΤ, Διευθυντής του ΠΜΣ

Νίκος Τρανός, γλύπτης, Καθηγητής ΤΕΤ ΑΣΚΤ

http://www.asfa.gr/nikos-tranos

Γιάννης Μελανίτης, γλύπτης, Αναπληρωτής καθηγητής ΤΕΤ ΑΣΚΤ

https://melanitis.com/

Βίκη Μπέτσου, εικαστικός, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΤ ΑΣΚΤ

http://cargocollective.com/vickybetsou

Νίκος Αρβανίτης, εικαστικός, Επίκουρος Καθητής ΤΕΤ ΑΣΚΤ

http://www.nikosarvanitis.info/

Ταξιάρχης Διαμαντόπουλος, Μουσική Τεχνολογία, μέλος ΕΔΙΠ ΤΕΤ ΑΣΚΤ

CV, https://soundcloud.com/taxiarchis-diamantopoulos

Διονύσης Καββαθάς, Φιλοσοφία και Αισθητική των Μέσων, αφυπηρετήσας καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου

Άγγελος Φλώρος, Αρχιτέκτων, Επικουρος καθηγητής Ιονίου Παν. Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας,

CV, https://issuu.com/angelosfloros/docs/physical_computing

https://sites.google.com/site/infocharta/

Θανάσης Ρεντζής, Σκηνοθέτης
CV, http://www.imdb.com/name/nm0719908/

Δημήτριος Αγαθόπουλος, καλλιτέχνης Νέων Μέσων, Ακαδημαϊκός υπότροφος ΠΑΔΑ

https://www.dimagathopoulos.com/

Μαρία Μαμαλίγκα, μέλος ΕΤΕΠ ΤΕΤ ΑΣΚΤ, υπέυθυνη προγράμματος κινηματογραφικών προβολών ΑΣΚΤ

Πρόγραμμα Κινηματογραφικών Προβολών >>

Δομή και Λειτουργία του ΠΜΣ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Επικαιροποιημένος) >>

Κανονισμός λειτουργίας μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων>>

Κανονισμός λειτουργίας θεσμού ακαδημαϊκού συμβούλου>>

Κανονισμός Δεοντολογίας της Έρευνας-ΠΜΣ-Ψηφιακες Μορφές Τέχνης ΑΣΚΤ>>

Κανονισμός σπουδών, πρακτικής άσκησης, κινητικότητας, εκπόνησης εργασιών>>

Υποδομές και υπηρεσίες που διαθέτει το Ίδρυμα στο ΠΜΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΣΚΤ>>

Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ ΨΜΤ

Γεώργιος Χαρβαλιάς, Διευθυντής ΠΜΣ, Νίκος Τρανός, Ιωάννης Μελανίτης, Βίκη Μπέτσου, Νίκος Αρβανίτης

Ανακοινώσεις ΠΜΣ Ψηφιακές Μορφές Τέχνης

Ανακοινώσεις Τμήματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024
ΠΜΣ “Ψηφιακές Μορφές Τέχνης”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Όλες οι ανακοινώσεις του τμήματος

© ASFA 2024. All rights reserved.