Έντυπα αιτήσεων


Όλα τα έντυπα αιτήσεων βρίσκονται σε διαδικασία επικαιροποίησης, προκειμένου να ταιριάζουν με αλλαγές στις προδιαγραφές του προγράμματος Erasmus+. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, όλα τα σχετικά απαιτούμενα έγγραφα θα βρίσκονται συγκεντρωμένα σε αυτήν τη σελίδα.

Στο ενδιάμεσο διάστημα τα έγγραφα θα αποστέλλονται στους ενδιαφερόμενους κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησής τους και ανάλογα με τον τύπο της μετακίνησής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνείστε με το Γραφείο Erasmus+.

© ASFA 2024. All rights reserved.