Γενικές πληροφορίες


english flag

To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΜΕΘΙΣΤΕ) εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφαση υπ. αριθ. 140883/B7/8.9.2014 (ΦΕΚ 2485/Β′/2014) και εγκαινίασε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Το ΜΕΘΙΣΤΕ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης, στις γνωστικές περιοχές “Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής” και “Φιλοσοφία της Τέχνης και Ανθρωπιστικές Επιστήμες”.

Το ΠΜΣ είναι ένα από τα μεταπτυχιακά προγράμματα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και το μοναδικό με αμιγή ιστορικό, θεωρητικό και κριτικό προσανατολισμό. Το περιβάλλον της ΑΣΚΤ, ενός ζωντανού και δυναμικού ιδρύματος με ιστορία δύο αιώνων, είναι ιδανικό καθώς δίνει τη δυνατότητα όσμωσης και ανταλλαγής ανάμεσα στην καλλιτεχνική πρακτική και την ιστορία της τέχνης, καθώς και σε μια ευρύτερη προοπτική «μάθησης διά της τέχνης» ή «έρευνας διά της τέχνης». Το ΠΜΣ του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης στοχεύει στην εκπαίδευση επιστημόνων και ερευνητών προκειμένου να είναι σε θέση, μεταξύ άλλων, να ανταποκριθούν με ιδιαίτερη επάρκεια στις απαιτήσεις της διδασκαλίας στη Μέση Εκπαίδευση· να εργαστούν στο χώρο των πολιτισμικών θεσμών, αρχής γενομένης από τα δημόσια ή ιδιωτικά μουσεία και χώρους τέχνης· να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πολιτισμικής δημοσιογραφίας, έντυπης ή ηλεκτρονικής· να εργαστούν στο χώρο του βιβλίου και της εκδοτικής παραγωγής· να ασκήσουν το επάγγελμα του κριτικού της τέχνης. Το ΠΜΣ προετοιμάζει βεβαίως και για ενδεχόμενη διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και την, ενδεχόμενη επίσης, επιδίωξη ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας. H πολιτική ποιότητας και τα μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΜΣ αντανακλούν την ανωτέρω διαγραφόμενη στόχευση.

Οι διδακτικές ανάγκες στο ΠΜΣ καλύπτονται από το ερευνητικό και διδακτικό δυναμικό του Τμήματος ΘΙΣΤΕ και, στο πλαίσιο της επιστημονικής εξωστρέφειας και συνεργασιών του Τμήματος, από επίλεκτα μέλη ΔΕΠ και αναγνωρισμένους ερευνητές άλλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Στο πλαίσιο του Προγράμματος, επιδιώκεται επίσης η ανάπτυξη άλλων πρωτοβουλιών συμμετοχής ή/και ανταλλαγής τόσο με την εντόπια όσο και τη διεθνή πολιτιστική και καλλιτεχνική πραγματικότητα.

Ο πολύ υψηλός αριθμός των υποψηφίων σε κάθε κύκλο (περίοδο) του ΠΜΣ Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης ΑΣΚΤ αποδεικνύει την ανάγκη και την επιθυμία ποιοτικής εκπαίδευσης στον τόπο μας σε ό, τι αφορά την ιστορία της τέχνης. To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΘΙΣΤΕ με στοιχεία μοναδικότητας σε εθνικό επίπεδο, φιλοδοξεί να ανταποκριθεί σε αυτή την ανάγκη χρησιμοποιώντας όλα τα δυνατά εργαλεία για την ικανοποίησή της.

Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ

Kων/νος Ιωαννίδης, Διευθυντής του ΠΜΣ

Νικόλαος Δασκαλοθανάσης

Αντωνία Διάλλα

Καλλιρρόη Λινάρδου

Ναυσικά Λιτσαρδοπούλου

gratuation cap with degree

Για πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ ΜΕΘΙΣΤΕ παρακαλούμε να απευθύνεστε στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων της Σχολής Καλών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ.: κα Άντα Κλαμαριά, τηλ. 210 3897105, e-mail aklamaria@asfa.gr

Ώρες υποδοχής κοινού & φοιτητών:

Δευτέρα, 11:00-13:00, & Πέμπτη, 11:00-13:00

[πλην των επισήμων αργιών]

© ASFA 2024. All rights reserved.

Μετάβαση στο περιεχόμενο