Σύγκλητος


Η Σύγκλητος αποτελεί το ανώτατο συλλογικό όργανο της ΑΣΚΤ. Στο υπ’ αριθ. 16 άρθρο του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις .

1η Ανασυγκρότηση της Συγκλήτου της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (12/02/2024)

Επικοινωνία:

Γραμματεία Συγκλήτου

Κωνσταντίνα Ιωάννου
Τηλ.: 210 3897 136
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: senate@asfa.gr


Δ/νση: Κεντρικό κτήριο διοίκησης

Πατησίων 42, Τ.Κ.10682 Αθήνα

© ASFA 2024. All rights reserved.

Μετάβαση στο περιεχόμενο