Διεύθυνση Δικτύων & Μηχανοργάνωσης


Η Διεύθυνση Δικτύων και Μηχανοργάνωσης περιλαμβάνει:

1) Το Τμήμα Διαχείρισης Δικτύων

2) Το Τμήμα Μηχανοργάνωσης

Οι αρμοδιότητες της διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα αυτής ως εξής:

1) Τμήμα Διαχείρισης Δικτύων

Τo Τμήμα Διαχείρισης Δικτύων είναι υπεύθυνο για την υποστήριξη και την ανάπτυξη της Πανεπιστημιακής ‘Έρευνας και διδασκαλίας με τη χρήση προηγμένων υπηρεσιών Τηλεματικής (εφαρμογές πολυμέσων δικτύου, ανοιχτά συστήματα τηλεδιδασκαλίας και τηλεκπαίδευσης, ανάπτυξη πολυμεσικών τίτλων κ.λπ., την διαχείριση και υποστήριξη του Δικτύου της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και τη συμμετοχή του ιδρύματος στο Πανεπιστημιακό Δίκτυο Gunet, την εκπαίδευση χρηστών της εκπαιδευτικής κοινότητας στη χρήση και την εξοικείωση με τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες του Διαδικτύου.

2) Τμήμα Μηχανοργάνωσης

Το Τμήμα Μηχανοργάνωσης είναι αρμόδιο για την ανάλυση και το σχεδιασμό της μηχανοργάνωσης των υπηρεσιών του Ιδρύματος, τη σύνταξη των αναγκαίων προγραμμάτων Η/Υ και την τεκμηρίωσή τους, την αρχειοθέτηση και τη τήρηση αρχείου προγραμμάτων, την εκπαίδευση και τη συνεχή ενημέρωση των χρηστών, το χειρισμό της κεντρικής μονάδας και των τερματικών, την εκτίμηση των αναγκών στα διάφορα υλικά προετοιμασίας στοιχείων, τις προμήθειες και την προληπτική συντήρηση των μηχανών, τη βελτίωση και τη συντήρηση του λογισμικού του συστήματος, την παροχή συμπληρωματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για τεχνικά θέματα

Επικοινωνία:

Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Δικτύων

Μαρία Παπαγεωργίου
Τηλ.: 210 3897 171
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mpapageorgiou@asfa.gr , d.itc@asfa.gr

Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Δικτύων

Μίνως Ματσάκης
Τηλ.: 210 4801 202
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mmatsakis@asfa.gr, noc@asfa.gr

Παπαδόπουλος Ηρακλής
Τηλ.: 210 4801 200
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ipapadopoulos@asfa.gr


Δ/νση:

Πειραιώς 256, Τ.Κ. 18233, Αγ. Ιωάννης Ρέντης

Ανακοινώσεις Τμήματος

Όλες οι ανακοινώσεις του τμήματος

© ASFA 2024. All rights reserved.

Μετάβαση στο περιεχόμενο