Συμβούλιο διοίκησης


Το Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) αποτελείται από έντεκα  (11) μέλη, εκ των οποίων έξι (6) μέλη είναι εσωτερικά και εκλέγονται σύμφωνα με του άρθρο 9, και πέντε (5) μέλη είναι εξωτερικά και αναδεικνύονται σύμφωνα με το άρθρο 10. Η θητεία των μελών του Σ.Δ. είναι τετραετής (Ν.4957/2022)

Οργάνωση – Λειτουργία – Αρμοδιότητες Συμβουλίου Διοίκησης (απόσπασμα ν.4957/2022 & αρθρα 13 & 14)

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ – ΑΔΑ: Ψ4ΙΙ46Ψ8ΝΖ-7ΥΛ

 1. Ερατώ Χατζησάββα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών, Εσωτερικό Μέλος.
 2. Παντελεήμων Χανδρής, Καθηγητής του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών, Εσωτερικό Μέλος.
 3. Βασίλειος Βλασταράς, Καθηγητής του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών, Εσωτερικό Μέλος.
 4. Γεωργία Σαγρή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών, Εσωτερικό Μέλος.
 5. Αντωνία (Άντα) Διάλλα, Καθηγήτρια του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών, Εσωτερικό Μέλος.
 6. Κωνσταντίνος Ιωαννίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών, Εσωτερικό Μέλος.
 7. Μαρία Τσαντσάνογλου, Εξωτερικό Μέλος.
 8. Αικατερίνη Κοσκινά, Εξωτερικό Μέλος.
 9. Γεράσιμος Κουζέλης, Εξωτερικό Μέλος.
 10. Νικόλαος Δουλαδίρης, Εξωτερικό Μέλος.
 11. Βασίλειος Καρδάσης, Εξωτερικό Μέλος.

H θητεία του Συμβουλίου Διοίκησης άρχεται από την ημερομηνία ανάδειξης Πρύτανη και ολοκληρώνεται την 31η Αυγούστου 2027.


Επικοινωνία:

Προϊσταμένη Γραμματείας Συμβουλίου Διοίκησης:

Μαρούλα Ψάλτη
Τηλ.: 210 3897 145
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gramsd@asfa.gr

© ASFA 2024. All rights reserved.