Μονάδα Προσβάσιμης Εκπαίδευσης


Η Μονάδα Προσβάσιμης Εκπαίδευσης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών αναφέρεται σε φοιτήτριες/ές με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και αναπτυξιακές ή/και μαθησιακές δυσκολίες. Η υποστήριξη αφορά ακαδημαϊκή εξατομικευμένη διδασκαλία, mentoring, ανατροφοδότηση για τις ασκήσεις των εργαστηρίων, ανατροφοδότηση για τις πτυχιακές, μεθοδολογία εκπόνησης εργασιών, εποπτεία εργασιών, δημιουργία ειδικών σημειώσεων, υπηρεσίες διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, εκμάθηση δεξιοτήτων, συνεργασίες με διδάσκοντες/ουσες, διοικητικές υπηρεσίες, Βιβλιοθήκη, διασύνδεση με καλλιτεχνικούς φορείς κ.ά. συμμετέχοντας στην από κοινού δημιουργία ενταξιακού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.
Η Μονάδα παρέχει στις/στους φοιτήτριες/ές, στις/στους αποφοίτους και στις/στους φοιτήτριες/ές Erasmus+ ακαδημαϊκή υποστήριξη στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο παράλληλα με υλικοτεχνικές υποδομές και συνεχή σύνδεση με το διεθνές εικαστικό γίγνεσθαι.
Η Μονάδα αναπτύσσει ερευνητικό έργο μέσω workshops με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές/αποφοίτους και μέσω δικτύωσης με συνεργαζόμενους φορείς δημιουργώντας μία πλατφόρμα ουσιαστικών συζητήσεων και ανταλλαγής ιδεών σχετικά με την τέχνη, την προσβασιμότητα και την πολιτισμική/εικαστική ταυτότητά τους.
Στα πλαίσια της ισότιμης πρόσβασης στα εικαστικά δρώμενα η Μονάδα διοργανώνει πλείστες δράσεις που έχουν στόχο την πλήρη ένταξη των φοιτητριών/φοιτητών/αποφοίτων όπως εκπαιδευτικά ταξίδια, επισκέψεις σε αίθουσες τέχνης, περιοδικές εκθέσεις και μόνιμες συλλογές Μουσείων, συμμετοχή σε διαλέξεις, συνέδρια/ημερίδες ή σεμινάρια επιμόρφωσης, και παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων και performances.
Η Μονάδα Προσβάσιμης Εκπαίδευσης προσπαθεί να αναπτύξει καινοτόμες πρακτικές ενδυναμώνοντας τη χειραφέτηση της/του φοιτήτριας/ή στα πλαίσια μίας εκπαιδευτικής πολιτικής πέραν των στερεότυπων αντιλήψεων για την αναπηρία.

Υπεύθυνη Μονάδας

Ουρανία Αναστασιάδου

Εικαστικός, Adv. M.Ed.
Ε.Ε.Π. Τμήματος Εικαστικών Τεχνών
Επιστ. Υπεύθυνη Μονάδας Προσβάσιμης Εκπαίδευσης Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Πειραιώς 256, 182 33 Άγιος Ιωάννης Ρέντη
Κινητό: 697 9921655 (Viber/ WhatsApp)
Τηλέφωνο Γραφείου: 210 4801 306
Σταθερό: 210 3646069
Fax: 210 3646069
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Α.Σ.Κ.Τ.: oanastasiadou@asfa.gr
Προσωπικό E-mail: anasta@otenet.gr
Skype: ourania.anastasiadou
Messenger: Ourania Anastasiadou
Fb: Μονάδα Προσβάσιμης Εκπαίδευσης ΑΣΚΤ – ASFA Accessible Education Unit

© ASFA 2024. All rights reserved.