Βιβλιοθήκη της ΑΣΚΤ


Στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) λειτουργεί από το 1837, τις απαρχές του Σχολείου των Τεχνών η παλαιότερη και μεγαλύτερη βιβλιοθήκη εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα.

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη μονάδα σε επίπεδο Διεύθυνσης, με τίτλο «Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών» (Athens School of Fine Arts Library & Information Center).

Αποστολή της Βιβλιοθήκης είναι:

  • Η παροχή επιστημονικής και ερευνητικής πληροφόρησης και η λειτουργία ως Κέντρου Πληροφόρησης προς τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.
  • Η συγκέντρωση, επεξεργασία και διάθεση προς τα μέλη της όλων των πληροφοριακών πηγών στις οποίες έχει πρόσβαση η σχολή.
  • Η συλλογή και οργάνωση του επιστημονικού έργου των μελών της Α.Σ.Κ.Τ. μέσω αποθετηρίων, ψηφιακών βιβλιοθηκών και βάσεων δεδομένων, καθώς και η προβολή και προώθηση του παραγόμενου έργου της.
  • Η συμβολή στην ανάκτηση, διαχείριση, παροχή και διάθεση εξειδικευμένων πληροφοριών προς την ευρύτερη εθνική και διεθνή κοινότητα.
  • Η ουσιαστική συμμετοχή της βιβλιοθήκης σε κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με την παιδεία και τον πολιτισμό.

Είσοδος στη Βιβλιοθήκη

© ASFA 2024. All rights reserved.