Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Συνεργασίες


Σημαντική διευκρίνιση: η παρούσα σελίδα βρίσκεται σε στάδιο επικαιροποίησης και οι πληροφορίες που περιέχει ενδέχεται να αλλάξουν σημαντικά. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία (οπότε και θα αφαιρεθεί αυτή η παρατήρηση), παρακαλείστε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Erasmus+ για έγκυρη και τρέχουσα πληροφόρηση

Οι τρέχουσες ευρωπαϊκές συνεργασίες της Α.Σ.Κ.Τ. στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ βρίσκονται στο έγγραφο: Διμερείς συμφωνίες (status 2024)

Οι διεθνείς συνεργασίες βρίσκονται υπό κατασκευή και για τρέχουσα πληροφόρηση θα πρέπει να απευθύνεστε στο Γραφείο Erasmus+

ΟΔΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Μπορείτε να διαλέξετε Πανεπιστήμιο ανάλογα με τo Τμήμα όπου φοιτάτε, με βάση το έγγραφο των συνεργασιών που παρατίθεται παραπάνω.

Σημειώνεται ότι οι φοιτητές πρέπει να πραγματοποιήσουν τη δραστηριότητα κινητικότητας σε μία χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα, αλλά διαφέρει από τη χώρα του φορέα αποστολής και τη χώρα διαμονής τους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Τα μέλη του προσωπικού του Ιδρύματος τα οποία μετακινούνται για διδασκαλία ( teaching mobility) μπορούν να μετακινηθούν μόνο σε Πανεπιστήμια με τα οποία υπάρχει δι-ιδρυματική συμφωνία και δεν έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός μετακινούμενων ανά ακαδημαϊκό έτος.

Τα μέλη του προσωπικού του Ιδρύματος τα οποία μετακινούνται για επιμόρφωση (training mobility) μπορούν να μετακινηθούν σε οποιοδήποτε Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο διαθέτει Χάρτη Erasmus (και προτίθεται να τους δεχθεί).

© ASFA 2024. All rights reserved.