Μαθήματα προσφερόμενα στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών


Τα µαθήµατα του Τµήµατος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης που προσφέρονται προς ελεύθερη επιλογή στους φοιτητές του Τµήµατος Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ είναι για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 τα εξής:*

Χειμερινό εξάμηνο:

1. Α2 – Ιστορία της Αρχαίας Τέχνης

2. Δ-ΑΝ-ΦΙΤΑΕ 623 – Ειδικά Θέματα Αγγλικής Ορολογίας της Τέχνης: χαρτογραφώντας το πολιτισμικό πεδίο 1

3. Δ-ΑΝ-ΦΙΤΑΕ 615 – Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφή επιστημονικής εργασίας

4. Δ-ΑΝ-ΦΙΤΑΕ 622 – Θεωρίες των φύλων: διαμόρφωση, εξέλιξη και αντίκτυπος

Εαρινό εξάμηνο:

1. Β1 – Ιστορία της Τέχνης των Νεότερων Χρόνων 1: Αναγέννηση και Μπαρόκ

2. Δ4 – Θεωρία και Κριτική της Τέχνης

3. Δ-ΑΝ-ΦΙΤΑΕ 624 – Ειδικά Θέματα Αγγλικής Ορολογίας της Τέχνης: χαρτογραφώντας το πολιτισμικό πεδίο 2

4. Δ-ΤΕ-ΙΣΘΕΤΑ 022 – Ρομανική Τέχνη (11ος-12ος αιώνας)

*Διευκρινίζεται ότι σε κάθε ακαδηµαϊκό έτος δεν προσφέρονται απαραιτήτως όλα τα µαθήµατα. Τα μαθήματα προσφέρονται, εφόσον συμπληρωθεί ένας ελάχιστος αριθμός φοιτητών.

© ASFA 2024. All rights reserved.