Γραμματεία Συγκλήτου


Επικοινωνία:

Αν. Προϊσταμένη Γραμματείας Συγκλήτου

Κωνσταντίνα Ιωάννου
Τηλ.: 210 3897 136
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kioannou@asfa.gr


Δ/νση: Κεντρικό κτήριο διοίκησης

Πατησίων 42, Τ.Κ.10682 Αθήνα

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: senate@asfa.gr

© ASFA 2024. All rights reserved.