Διεύθυνση Διοικητικού


Η Διεύθυνση Διοικητικού συντονίζει, επιβλέπει και ελέγχει θέματα που διαχειρίζονται τα Τμήματα που υπάγονται σε αυτή, ήτοι:

Το Τμήμα Προσωπικού είναι αρμόδιο για την εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αναφέρονται σε θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), του Διοικητικού Προσωπικού (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.), καθώς και την πρόσληψη και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προσωπικού

Άννα Χαράπη
Τηλ.: 210 3897 154
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: acharapi@asfa.gr

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας

Γιαννούλα Παπαδημητρίου
Τηλ.: 210 3897 118
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gpapadimitriou@asfa.gr

Κεντρικό Πρωτόκολλο

Τηλ.: 210 3897 115
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: protocol@asfa.gr

Μαίρη Ντόρις Χακίμ
Τηλ.: 210 3897 115
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dhakim@asfa.gr

Γεωργία Καλογεράκη
Τηλ.: 210 3897 104
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gkalogeraki@asfa.gr

Τεχνική Υποστήριξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) / Ιστοσελίδας

Ηλίας Διακουμάκος
Τηλ.: 210 3897 137
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: idiakoumakos@asfa.gr

Γραφεία Επιμελητών

Κεντρικό κτήριο διοίκησης, Πατησίων 42, Τ.Κ.10682 Αθήνα
Τηλ.: 210 3897 109

Κτήρια Πειραιώς 256, Τ.Κ. 10433 Αγ. Ιωάννης Ρέντη
Τηλ.: 210 4801 259 / 260

Επικοινωνία:

Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού

Ευαγγελία-Σωτηρία Τσαντήλα
Τηλ.: 210 3897 102
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: vtsantila@asfa.gr


Δ/νση: Κεντρικό κτήριο διοίκησης

Πατησίων 42, Τ.Κ.10682 Αθήνα

© ASFA 2024. All rights reserved.

Μετάβαση στο περιεχόμενο