Αυτοτελές Τμήμα Πρυτανικών Αρχών & Δημοσίων Σχέσεων


Επικοινωνία:

Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Πρυτανικών Αρχών & Δημοσίων Σχέσεων

Βασιλική Τσιγγούνη
Τηλ.: 210 3897 121
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: vtsigkouni@asfa.gr

Νίκος Αποστόλου
Τηλ.: 210 3897 123
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: napostolou@asfa.gr


Δ/νση: Κεντρικό κτήριο διοίκησης

Πατησίων 42, Τ.Κ.10682 Αθήνα

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: rector@asfa.gr  |  rectorate@asfa.gr

© ASFA 2024. All rights reserved.