Κλασική Κινητικότητα


Πρόκειται για τον βασικότερο τύπο μετακίνησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ είτε για σπουδές διάρκειας ενός εξαμήνου με αναγνώριση αντίστοιχων μαθημάτων στην Ελλάδα, είτε για πρακτική άσκηση με στόχο την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στο εξωτερικό, είτε, τέλος, για τη μετακίνηση διδακτικού και διοικητικού προσωπικού με στόχο τη διδασκαλία ή/και την επιμόρφωση αντίστοιχα.

Παρακαλούμε επιλέξτε από το διπλανό μενού την κατηγορία στην οποία ανήκετε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες.

© ASFA 2024. All rights reserved.