Φοιτητές – Μετακίνηση για πρακτική άσκηση


Σημαντική διευκρίνιση: η παρούσα σελίδα βρίσκεται σε στάδιο επικαιροποίησης και οι πληροφορίες που περιέχει ενδέχεται να αλλάξουν σημαντικά. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία (οπότε και θα αφαιρεθεί αυτή η παρατήρηση), παρακαλείστε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Erasmus+ για έγκυρη και τρέχουσα πληροφόρηση.

Παρακαλούμε μελετήστε προσεκτικά το παρακάτω έγγραφο, που περιέχει σημαντικές γενικές πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση φοιτητών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+:
Πρακτική άσκηση – Γενικές πληροφορίες

© ASFA 2024. All rights reserved.