Επιτροπή Ερευνών


Η Επιτροπή Ερευνών είναι συλλογικό αιρετό όργανο του Πανεπιστημίου. Αποτελείται από εκπροσώπους όλων των Τμημάτων της ΑΣΚΤ, ενώ ως Πρόεδρός της Επιτροπής έχει οριστεί η Δρ. Ερατώ Χατζησάββα Πρύτανις της ΑΣΚΤ.

Με απόφαση του Πρύτανη της ΑΣΚΤ η σύνθεση της Επιτροπής Ερευνών είναι η κάτωθι:

Πρόεδρος: Δρ. Ερατώ Χατζησάββα Πρύτανις της ΑΣΚΤ.
Μέλη Τριμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε:

Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Τακτικό Μέλος: Ι. Σκαλτσάς, Καθηγητής
Αν. Μέλος: Κ. Βελώνης, Αν. Καθηγητής

Τμήμα Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης
Τακτικό Μέλος: Ε. Βρατσκίδου, Επικ. Καθηγήτρια
Αν. Μέλος: Ε. Γερογιάννη, Επικ. Καθηγήτρια

Γραμματέας:  Π. Σεμελίδη
Αν. Γραμματέας: Αθ. Μαλισιόβας   

© ASFA 2024. All rights reserved.