Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο


Ημερολόγιο χειμερινού και εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024

Κατά το τρέχον έτος το ακαδημαϊκό ημερολόγιο διαμορφώνεται ως εξής:

Χειμερινό εξάμηνο
Περίοδος διδασκαλίας: 9/10/2023 – 19/1/2024
Εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου: 22/1/2024 – 9/2/2024
Εαρινό εξάμηνο
Περίοδος διδασκαλίας: 12/2/2024 – 7/6/2024
Εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου: 10/6/2024 – 28/6/2024 (εκτός αργίας Αγ. Πνεύματος στις 24/6)
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024 ΕΩΣ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024 
Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου: 2/9/2024 – 20/9/2024
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 ΕΩΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024

© ASFA 2024. All rights reserved.