Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


-Ιδρυματικός Λογαριασμός / Οδηγίες ενεργοποίησης ιδρυματικού λογαριασμού e-mail ΑΣΚΤ

https://sso.asfa.gr/login

Ηλεκτρονική ταυτότητα για πρόσβαση των μελών της Ακαδημαϊκής κοινότητας της ΑΣΚΤ μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας Πιστοποίησης σε συνεργαζόμενες υπηρεσίες.

-Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

https://academicid.minedu.gov.gr/

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

-Πύλη Φοιτητολογίου

http://euniversity.asfa.gr/

Προσωποποιημένη πληροφόρηση του φοιτητικού πληθυσμού σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών, αναλυτική καρτέλα μαθημάτων, εξετάσεων και βαθμολογιών. Προσφέρεται και η δυνατότητα διαδικτυακών αιτημάτων πιστοποιητικών  και βεβαιώσεων.

Προσωποποιημένη πληροφόρηση διδασκόντων σχετικά των διδασκαλιών, εξετάσεων και βαθμολογιών.

-Ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση (eclass)

https://eclass.asfa.gr/

Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης η οποία προσφέρει στον φοιτητικό πληθυσμό σχετικό εκπαιδευτικό υλικό και πληροφορίες των προσφερόμενων μαθημάτων

-Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

http://www.library.asfa.gr/askt1/

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη δημιουργήθηκε με σκοπό την επίτευξη τριών βασικών στόχων:

• τη διατήρηση και την τεκμηρίωση μοναδικού και σπάνιου έντυπου πληροφοριακού υλικού

• την ανάδειξη και μέγιστη δυνατή αξιοποίηση πληροφοριακού υλικού, ειδικού ενδιαφέροντος, με τη χρήση πολλαπλών τρόπων διαχείρισης και αναζήτησης, και τέλος

• την εξασφάλιση πρόσβασης σε απομακρυσμένους χρήστες σε υλικό το οποίο είναι ελεύθερο από πνευματικά δικαιώματα.

-ΔΗΛΟΣ 365

https://delos365.grnet.gr/

Η Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης (AAI) της Ομοσπονδίας ΔΗΛΟΣ του ΕΔΥΤΕ επιτρέπει την πρόσβαση σε μία μια συλλογή από διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες της Microsoft, σχεδιασμένα για παραγωγικότητα και για αποτελεσματικές συνεργασίες

-Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Μέσω της υπηρεσίας ΔΗΛΟΣ365 προσφέρεται προσωπικός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας της ΑΣΚΤ

-Αποθηκευτικός Χώρος στο σύννεφο

Μέσω της υπηρεσίας ΔΗΛΟΣ365 προσφέρεται προσωπικός αποθηκευτικός χώρος  1ΤΒ για όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας της ΑΣΚΤ

-Σύγχρονη Τηλε-εκπαίδευση

Μέσω της υπηρεσίας ΔΗΛΟΣ365 προσφέρεται η χρήση της πλατφόρμας MS TEAMS για της ανάγκες εκπαιδευτικών τηλεδιασκέψεων

-ΕΥΔΟΞΟΣ

https://eudoxus.gr/

Ηλεκτρονική υπηρεσία για την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των προπτυχιακών φοιτητών των Πανεπιστημίων, των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) της επικράτειας καθώς και του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.).

-ΑΤΛΑΣ

https://atlas.grnet.gr/

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας, δημιουργώντας μία ενιαία βάση θέσεων πρακτικής άσκησης οι οποίες είναι διαθέσιμες προς επιλογή στα Ιδρύματα.

-Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

https://stegastiko.minedu.gov.gr/

Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Ηλεκτρονικής αίτησης για την παροχή στεγαστικού επιδόματος σε φοιτητές ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης

-e:Presence

https://www.epresence.gr/

Η υπηρεσία e:Presence απευθυνόμενη στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της Ελλάδας δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της να οργανώσουν και να πραγματοποιήσουν διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις

-ΖΕΥΣ – Ψηφιακή Κάλπη

https://zeus.grnet.gr/zeus/

Πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο.

Eduroam

https://eduroam.gr/

To eduroam είναι ένα διεθνές δίκτυο περιαγωγής (roaming) ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, το οποίο αναπτύχθηκε για την διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα. Διασυνδέει ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα από όλο τον κόσμο επιτρέποντας τους να ανταλλάσσουν υπηρεσίες και να προσφέρουν στα μέλη τους δωρεάν, ασφαλή και άμεση πρόσβαση στο διαδίκτυο από δεκάδες χιλιάδες σημεία.

-ΑΠΕΛΛΑ

https://apella.minedu.gov.gr/

Ηλεκτρονικό σύστημα για την εκλογή και εξέλιξη των Καθηγητών των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Σχετικά των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, υπάρχουν αρκετές ακόμη, εξειδικευμένες, συνεργαζόμενες υπηρεσίες που προσφέρονται από το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας.

Ολοκληρωμένες λίστες των προσφερόμενων υπηρεσιών τους, υπάρχουν στον διαδικτυακό τόπο των φορέων:

-Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

https://www.gunet.gr/el/

-Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΕΔΥΤΕ

https://grnet.gr/

© ASFA 2024. All rights reserved.