Γραμματεία ΤΕΤ


Αν. Προϊσταμένη Γραμματείας ΤΕΤ:
Όλγα Κωνσταντοπούλου, τηλ. 210 3897 108, e-mail: okonstantopoulou@asfa.gr

Γραμματεία: secr-artdepartment@asfa.gr
Ιωάννα Παπαδημητρίου, 210 3897 118, e-mail: gpapadimitriou@asfa.gr

Γεωργία Καλογεράκη,  210 3897 168, e-mail: gkalogeraki@asfa.gr

Μάρθα Λιανοστάθη, 210 3897 117, e-mail: mlianostathi@asfa.gr

Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών:
Άντα Κλαμαριά, τηλ.: 210 3897 105, e-mail: aklamaria@asfa.gr


Ώρες υποδοχής φοιτητών & κοινού:
Δευτέρα & Παρασκευή, ώρες 11.00 – 13.00
Τετάρτη, ώρες 08.30 – 12.30
Δ/νση: Πατησίων 42, 10682 Αθήνα

© ASFA 2024. All rights reserved.