Ερευνητικά προγράμματα ΘΙΣΤΕ


Το Τμήμα επιδιώκει τη συνεπή παρακολούθηση των εξελίξεων αναφορικά με την προκήρυξη νέων ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, ευρωπαϊκών και μη. Ερευνητικές προτάσεις έχουν υποβληθεί και υποβάλλονται διαρκώς από μέλη του προσωπικού του Τμήματος. Καθηγητές του Τμήματος συμμετείχαν λχ. στα προγράμματα «Fulbright Specialist Program», «Θαλής», «Αριστεία» και «Αρχιμήδης». Μέλη του Τμήματος συμμετείχαν και στα ακόλουθα έργα:

 • 2019-2024: O Ενδυματολογικός χάρτης στα επαναστατημένα νησιά του Αιγαίου (χρηματοδότηση: ΕΛΙΔΕΚ). Επιστημονική υπεύθυνη: Άντα Διάλλα.
 • 2022-2024: Constantinos A. Doxiadis and Adriano Olivetti’s Post-war Reconstruction Agendas in Greece and in Italy: Centralising and Decentralising the Political Apparatus (χρηματοδότηση: ΕΛΙΔΕΚ). Επιστημονική υπεύθυνη: Μαριάννα Χαριτωνίδου.
 • 2021-2023: Κόμβος ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ – Διάχυση της Έρευνας για την Τέχνη σε μια ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΚΗ Κοινωνία (χρηματοδότηση: ΕΛΙΔΕΚ, συνεργαζόμενος φορέας: Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ). Επιστημονικός υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Ιωαννίδης, www.techno-logia.gr 
 • 2017-2021: Υποέργο 7 «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ – Δράσεις της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» της Πράξης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία» [συγχρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (2014-2020), συντονιστής φορέας: Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ]. Επιστημονικός υπεύθυνος: Νικόλαος Δασκαλοθανάσης, www.apollonis-infrastructure.gr
 • 2020-2021: Έκδοση πρακτικών διεθνούς συνεδρίου ΜΠΑΟΥΧΑΟΥΣ 2019 (χρηματοδότηση: Υπουργείο Πολιτισμού και εταιρεία Schwarz Foundation). Επιστημονικός υπεύθυνος: Ανδρέας Γιακουμακάτος
 • 2017-2020: ROCK-Regeneration and Optimisation of Cultural Heritage in Creative and Knowledge Cities [χρηματοδότηση: Horizon 2020 Research and Innovation Programme Innovative Action (SC5-21 Cultural Heritage as a Driver for Sustainable Growth), συντονιστής φορέας: Comune di Bologne]. Επιστημονικός υπεύθυνος: Γεώργιος Ξηροπαΐδης (2017-2/2019), Ανδρέας Γιακουμακάτος (3/2019-2020), www.rockproject.eu
 • 2013-2015: Υποέργο 5 «Δράσεις ανάπτυξης ερευνητικής υποδομής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» της Πράξης «Dariah-gr – Aνάπτυξη της Ελληνικής Ερευνητικής Υποδομής για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες – ΔΥΑΣ» [συγχρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (2007-2013), συντονιστής φορέας: Ακαδημία Αθηνών]. Επιστημονικός υπεύθυνος: Γεώργιος Ξηροπαΐδης, www.dyas-net.gr
 • 2013-2015: Πράξη «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας – ΜΟΔΙΠ της ΑΣΚΤ» [συγχρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (2007-2013)]. Επιστημονικός υπεύθυνος: Γεώργιος Χαρβαλιάς, www.modip.asfa.gr
 • 2011-2015: Πράξη «Δομή Απασχόλησης & Καινοτομίας – ΔΑΣΤΑ της ΑΣΚΤ» [συγχρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (2007-2013)]. Επιστημονικός υπεύθυνος: Γιάννης Σκαλτσάς
 • 2011-2015: Πράξη «Ηράκλειτος 2 – ΑΣΚΤ» [συγχρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (2007-2013)]. Επιστημονική Υπεύθυνη: Νίκη Λουιζίδη, www.hrakleitos.asfa.gr
 • 2006-2009: «Διεύρυνση Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης – Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών» [συγχρηματοδότηση μέσω του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης)]. Στο πλαίσιο του έργου αυτού υλοποιήθηκαν ποικίλες δράσεις, μεταξύ των οποίων η κατασκευή της αρχικής ιστοσελίδας του Τμήματος, η σύνταξη και έκδοση του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, καθώς και η εκπόνηση πιλοτικής έρευνας με τίτλο «Αγορά Εργασίας» για τη διερεύνηση των επαγγελματικών προπτικών των αποφοίτων του Τμήματος και ιδίως της δυνατότητας ενσωμάτωσής τους στο εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιστημονική υπεύθυνη: Νίκη Λουιζίδη
 • 2004-2008: Ερευνητικό έργο «Φύλο-Πυθαγόρας ΙΙ: Η γυναικεία εικαστική και λογοτεχνική παρουσία στα περιοδικά Λόγου και Τέχνης: 1900-1940» [συγχρηματοδότηση μέσω του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ]. Επιστημονική Υπεύθυνη: Σοφία Ντενίση. Τα πρακτικά της διημερίδας που οργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου, έχουν δημοσιευτεί σε τόμο από τις εκδόσεις Gutenberg.

© ASFA 2024. All rights reserved.