Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών


Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κεφ. Β΄ του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθ. 11 (ΦΕΚ 9α/18.1.2005) «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών», η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών αποτελεί διοικητική οργανική μονάδα της ΑΣΚΤ και είναι αρμόδια για την προώθηση των διαδικασιών εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών της ΑΣΚΤ μέσα στα πλαίσια των στόχων και των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης, τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων και τον συντονισμό της λειτουργίας των Διευθύνσεων:

  1. Διοικητικού
  2. Οικονομικής Διαχείρισης
  3. Ακαδημαϊκών Θεμάτων
  4. Δικτύων και Μηχανοργάνωσης

Επικοινωνία:

Δ/νση: Κεντρικό κτήριο διοίκησης

Πατησίων 42, Τ.Κ.10682 Αθήνα

© ASFA 2024. All rights reserved.

Μετάβαση στο περιεχόμενο