Επικοινωνία


Εισερχόμενοι φοιτητές και προσωπικό,

Διεθνείς Σχέσεις, Δι-ιδρυματικές Συμφωνίες

Τριαντάφυλλος (Λουκάς) Βοκορόκος
Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Διεθνών Σχέσεων

Email: erasmus-incoming@asfa.gr
Τηλ.: 210 3897169

Εξερχόμενοι φοιτητές και προσωπικό

Οικονομικά του προγράμματος, Δι-ιδρυματικές Συμφωνίες

Μαρία Μυρώνη

Email: erasmus@asfa.gr
Τηλ: 210 3897131

Ώρες υποδοχής κοινού

Κτίριο Διοίκησης, Πατησίων 42 (το Γραφείο Erasmus στεγάζεται εντός της Γραμματείας του ΘΙΣΤΕ):

Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 10.00-13.30

Παράρτημα του Γραφείου Erasmus στην Πειραιώς (1ο γραφείο ακριβώς απέναντι από το αμφιθέατρο Ντε Κίρικο):

Τετάρτη 10.00-15.00 (Υπεύθυνος Λειτουργίας: Τριαντάφυλλος (Λουκάς) Βοκορόκος

*Για υποδοχή εκτός των παραπάνω ωρών, παρακαλούμε προγραμματίστε την επίσκεψή σας με email ή τηλεφωνικά.

© ASFA 2024. All rights reserved.