Συνέδρια-Διαλέξεις


Στο ερευνητικό έργο του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης εντάσσεται επίσης η οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, workshops κ.ά., αλλά και η ανάπτυξη ερευνητικών συνεργειών των διδασκόντων με επιστημονικούς και λοιπούς φορείς (συμμετοχή σε συντακτικές επιτροπές έγκυρων επιστημονικών περιοδικών, λχ. περιοδικό Leonardo που εκδίδει το ΜΙΤ, συμμετοχή σε διοργάνωση εκδηλώσεων, εκθέσεων, projects σε φορείς όπως η Ελληνο-Αμερικανική Ένωση, ή σε συνεργαζόμενους φορείς όπως η Ecole des Beaux Arts, Paris, & το Institut Francais d’ Athènes).

Δείτε επίσης εδώ ανά κατηγορία:

Συνέδρια-Ημερίδες

Διαλέξεις

© ASFA 2024. All rights reserved.