Μετακίνηση διοικητικού και διδακτικού προσωπικού


Σκοπός

Σκοπός της κινητικότητας είναι η γνωριμία με ένα διαφορετικό πλαίσιο εργασίας και η απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων εργασίας.

Επιλέξιμοι φορείς

 • ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης που έχει λάβει τον ECHE
 • ένας δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, π.χ.:
  • δημόσια ή ιδιωτική μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων)
  • δημόσιος φορέας τοπικού, περιφερειακού ή εθνικού επιπέδου
  • κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος από τον εργασιακό χώρο (συμπεριλαμβανομένων εμπορικών επιμελητηρίων, επαγγελματικών/ βιοτεχνικών ενώσεων και συνδικαλιστικών ενώσεων)
  • ερευνητικό ινστιτούτο, ίδρυμα, σχολείο/ ινστιτούτο/ εκπαιδευτικό κέντρο (οποιασδήποτε βαθμίδας από την προσχολική έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων)
  • Μ.Κ.Ο.
  • φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής καθοδήγησης, συμβουλευτικής και πληροφόρησης

Διάρκεια

Η ελάχιστη περίοδος δραστηριότητας (διδασκαλίας ή επιμόρφωσης) είναι 2 διαδοχικές ημέρες (δεν συμπεριλαμβάνονται οι μέρες ταξιδιού).

Επιχορήγηση

Το ποσό υποτροφίας του μετακινούμενου καθορίζεται από:

 • Το ποσό επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάση χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στον τόπο προέλευσης του συμμετέχοντα και στον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας. Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων θα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό (online) εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης που διατίθεται στο διαδικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής.
 • Το ποσό για την κάλυψη ατομικών αναγκών διαμορφώνεται σύμφωνα με τα ανώτατα ποσά ημερήσιας ή εβδομαδιαίας αποζημίωσης ανά χώρα, όπως αυτά καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου

Αποστάσεις ΚινητικότηταςΣυνήθης κινητικότητα
Ποσό
ανά Συμμετέχοντα
Πράσινη κινητικότητα
Ποσό ανά Συμμετέχοντα
Μεταξύ 10 και 99 χλμ23€
Μεταξύ 100 και 499 χλμ180€210€
Μεταξύ 500 και 1999 χλμ275€320€
Μεταξύ 2000 και 2999 χλμ360€410€
Μεταξύ 3000 και 3999 χλμ530€610€
Μεταξύ 4000 και 7999 χλμ820€
8000 χλμ ή άνω1500€

Σημαντική σημείωση

Η «απόσταση κινητικότητας» αντιστοιχεί στην απόσταση μεταξύ του τόπου προέλευσης και του τόπου διεξαγωγής της δραστηριότητας, ενώ το «ποσό» καλύπτει τη συνεισφορά στην κινητικότητα προς και από τον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας.

Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών

Χώρα ΥποδοχήςΕυρώ ανά ημέρα
Ομάδα A:
Δανία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία, Τρίτες Χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από την Περιφέρεια 14 (Νήσοι Φερόες, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο)
162
Ομάδα Β:
Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κύπρος, Μάλτα, Πορτογαλία, Τρίτες Χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από την Περιφέρεια 13 (Ανδόρα, Μονακό, Σαν Μαρίνο, Βατικανό)
144
Ομάδα Γ:
Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τουρκία, Τσεχική Δημοκρατία
126
Τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από τις περιφέρειες 1-12180

Τα ποσά αυτά που καθορίζονται από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού (εντός του εύρους που έχει οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) παραμένουν σταθερά για τη συνολική διάρκεια του σχεδίου κινητικότητας.

Σημείωση: το ποσό ανά ημέρα υπολογίζεται ως εξής:

ως και τη 14η ημέρα της δραστηριότητας: το ποσό ανά ημέρα ανά Συμμετέχοντα, όπως καθορίζεται στον ανωτέρω πίνακα

μεταξύ της 15ης και της 60ης ημέρας της δραστηριότητας + τις χρηματοδοτούμενες ημέρες κινητικότητας: το 70% του ποσού ανά ημέρα ανά Συμμετέχοντα, όπως καθορίζεται στον ανωτέρω πίνακα.

Οι Συμμετέχοντες σε κινητικότητα προσωπικού μπορούν να λάβουν έως δύο ημέρες μετακίνησης που χρηματοδοτούνται από κονδύλια ατομικής υποστήριξης.

Σε περίπτωση πράσινης μετακίνησης με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, οι Συμμετέχοντες σε κινητικότητα προσωπικού μπορούν να λάβουν έως και τέσσερις επιπλέον ημέρες ταξιδίου που χρηματοδοτούνται από κονδύλια ατομικής υποστήριξης.

© ASFA 2024. All rights reserved.