Σίτιση


Οι ενεργοί/ές φοιτητές/τριες του πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών της  Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, αντίστοιχα, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για παροχή  δωρεάν σίτισης στο φοιτητικό εστιατόριο της ΑΣΚΤ, το οποίο λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της ΑΣΚΤ (Πειραιώς 256). 

Δικαιούχοι και προϋποθέσεις δωρεάν σίτισης  

1Αίτηση για πρώτη έκδοση κάρτας σίτισηςΔικαιολογητικά
2Αίτηση για ανανέωση κάρτας σίτισηςΔικαιολογητικά

Οι αιτήσεις για δωρεάν σίτιση υποβάλλονται στο Τμήμα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας  σε ημερομηνίες που ορίζονται κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της ΑΣΚΤ στο πεδίο «Ανακοινώσεις Φοιτητικής Μέριμνας». Οι σχετικές ανακοινώσεις αναρτώνται και στην σελίδα που διαχειρίζεται το ανωτέρω Τμήμα στα social media (Facebook)

Η σίτιση παρέχεται από 1η Σεπτεμβρίου έως και 30 Ιουνίου και σε περίπτωση παράτασης του διδακτικού έτους, παρατείνεται αντίστοιχα.

Η σίτιση δεν παρέχεται κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων, των διακοπών του Πάσχα, των επισήμων αργιών καθώς και όσων άλλων περιπτώσεων προβλέπονται από τη νομοθεσία και τις αποφάσεις των οργάνων του Πανεπιστημίου

Στον/στην δικαιούχο φοιτητή/τρια χορηγείται κάρτα σίτισης από το Τμήμα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, η οποία ισχύει, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου για το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο εκδόθηκε.

Φοιτητές/τριες που λόγω αποδεδειγμένου ιατρικού προβλήματος δεν μπορούν να ακολουθήσουν το υπάρχον πρόγραμμα σίτισης  μπορούν να αιτηθούν για τη χορήγηση πιάτου που θα καλύπτει τις ιδιαίτερες διατροφικές τους ανάγκες, κατόπιν υποβολής στο Τμήμα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας των σχετικών ιατρικών δικαιολογητικών.

Υποχρεώσεις κατόχου κάρτας δωρεάν σίτισης 

Η κάρτα είναι ονομαστική και η χρήση της γίνεται μόνο από τον/την δικαιούχο. Το δικαίωμα δωρεάν σίτισης δεν εκχωρείται και τυχόν χρήση της κάρτας από μη δικαιούχο με τη συναίνεση του/της δικαιούχου συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος δωρεάν σίτισης για το ακαδ. έτος που έχει εκδοθεί. Σε περίπτωση που ο/η κάτοχος της κάρτας δωρεάν σίτισης την απωλέσει ή διακόψει τις σπουδές του ή διαγραφεί, οφείλει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών να δηλώσει την απώλεια ή αντίστοιχα να παραδώσει την κάρτα σίτισης στο Τμήμα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας

Οι μη δικαιούμενοι δωρεάν σίτισης δύνανται να σιτίζονται καθημερινά καταβάλλοντας το προβλεπόμενο κάθε φορά για την περίπτωσή τους σιτηρέσιο το οποίο σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 2,30 ευρώ.

Εξωτερικές ομάδες, συνεργαζόμενοι με την ΑΣΚΤ και επισκέπτες: ημερήσιο σιτηρέσιο 4.00 ευρώ ή 2,50 ανά γεύμα.

© ASFA 2024. All rights reserved.