Κτιριακό συγκρότημα Πειραιώς


 

 

Η Α.Σ.Κ.Τ. στεγάζεται από το 1997 στην οδό Πειραιώς 256, στους χώρους της παλιάς βιομηχανίας των «Ελληνικών Υφαντηρίων Α.Ε.», γνωστή και με το όνομα του ιδιοκτήτη «Σικιαρίδειο».Μεγάλη τομή υπήρξε στην εξέλιξη της Σχολής, η παραχώρηση από το κράτος, επί πρυτανείας Παναγιώτη Τέτση το 1992, ο συγκεκριμένος χώρος ο οποίος ουσιαστικά αξιοποιήθηκε από τον πρύτανη Νίκο Κεσσανλή.

Σήμερα στους χώρους αυτούς στεγάζεται το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων της Α.Σ.Κ.Τ. όπως τα βασικά εργαστήρια, οι εργαστηριακές μονάδες και τα αμφιθέατρα. Επίσης η Βιβλιοθήκη, ο εκθεσιακός χώρος «Νίκος Κεσσανλής» το Θέατρο της Σχολής και ο Κινηματογράφος.

Διεύθυνση: Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233 Αγ. Ι. Ρέντης, τηλ. 210 48 01 260.

ΣΙΝΕΜΑ -ΘΕΑΤΡΟ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ De Chirico

ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΙΣΤΕ

Αναλυτική κάτοψη της Σχολής :

 

© ASFA 2024. All rights reserved.