Ιστορικό


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών συστάθηκε το 1985 με σκοπό ‘‘την έρευνα της τέχνης τόσο από θεωρητικής όσο και από πρακτικής πλευράς”.

Το 1986 επί Πρυτανείας του αείμνηστου Γεωργίου Νικολαΐδη ορίσθηκε η πρώτη Επιτροπή Ερευνών αποτελούμενη από τα μέλη ΔΕΠ κκ. Παύλο Χριστοδουλίδη, Μαρίνα Λαμπράκη – Πλάκα, Μαρτίνο Γαβαθά και Ιωάννη Βαλαβανίδη. Το 1989, η νέα Επιτροπή Ερευνών αποτελούμενη από τους καθηγητές κκ. Τρ. Πατρασκίδη, Δ. Κοκκινίδη, Αθ. Εξαρχόπουλο και Σ. Κονταράτο επαναπροσδιορίζει το ‘‘Πλαίσιο Έρευνας’’ της Α.Σ.Κ.Τ. και καθορίζει τις γενικές αρχές που αφορούν στην ερευνητική δραστηριότητά της καθώς και η διαδικασία έγκρισης των Προγραμμάτων αυτών και η διαχείριση των κονδυλίων τους.

Η ουσιαστική λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε. τοποθετείται το 1992 όταν με την εφαρμογή του ’’Πλαισίου Έρευνας’’ και το 1993 εγκρίθηκαν τα δύο πρώτα ερευνητικά προγράμματα. Το πρώτο με τίτλο ‘‘Αντοχή των υλικών ζωγραφικής σε σχέση με τους τρόπους χρήσης. Τοξικότητες’’ με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μεταξά και το δεύτερο με τίτλο ‘‘Ανίχνευση περιβάλλοντος’’ με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μυταρά.

Με την έναρξη του Β’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης το 1996 ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας βρέθηκε σε πλήρη λειτουργία και οργάνωσε προώθησε, συντόνισε και υλοποίησε έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ Ι).

Από το 2000 ως σήμερα, έχοντας αποκτήσει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία, ο Ειδικός Λογαριασμός υλοποίησε Έργα του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ’Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση’ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) και ‘Κοινωνία της Πληροφορίας’. Τα Έργα αυτά αφορούσαν στον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης, στη λειτουργία του Γραφείου Διασύνδεσης, στην αναμόρφωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και στη σύσταση Εκδοτικού Οργανισμού, στην ενίσχυση του Τμήματος Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης, στην υποστήριξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Ψηφιακές Μορφές Τέχνης, στην ίδρυση και λειτουργία του Μεταπτυχιακού στις Εικαστικές Τέχνες, στην ενίσχυση ερευνητικών ομάδων σε θέματα φύλου, στην τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση περίπου 7.500 έργων που ανήκουν στην Πινακοθήκη της και στην ενίσχυση της ηλεκτρονικής υποδομής και των παρεχόμενων υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης και τηλεματικής. Μέσα από αυτά τα Έργα η Α.Σ.Κ.Τ. εκσυγχρονίστηκε, αναπτύχθηκε, απέκτησε σύγχρονο εξοπλισμό και ανανέωσε το στελεχιακό της δυναμικό.

Η προοπτική του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι να συνεχίσει να δραστηριοποιείται ενεργά στην υλοποίηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων προς όφελος του συνόλου της ακαδημαϊκής κοινότητας της Σχολής.


Για την πιο πρόσφατη δραστηριότητα του ΕΛΚΕ, πατήστε Τρέχοντα Έργα και Αρχείο Έργων

© ASFA 2024. All rights reserved.