ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ

Μετά την επίλυση των τεχνικών προβλημάτων, σας ανακοινώνουμε την έναρξη λειτουργίας του φοιτητολογίου και της πλατφόρμας δηλώσεων μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου από σήμερα έως 10/3/2024.

Επισημαίνεται ότι προστέθηκαν 6 μαθήματα επιλογής θεωρητικά του 6ου εξαμήνου σπουδών στα ήδη υπάρχοντα.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

© ASFA 2024. All rights reserved.