ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ με τίτλο: «Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες στο Σύγχρονο Σχολείο: Από τη Θεωρία στην Πράξη»

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε 

22.png

© ASFA 2024. All rights reserved.