ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ - Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης της διδακτορικής έρευνας στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Άξονας Προτεραιότητας 11: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» - Κατηγορία πράξεων 11.74.11.01 «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Ιδρυματική   Υπεύθυνη:  Νίκη  Λουιζίδου, Ομότιμη  Καθηγήτρια Ιστορίας  της  Τέχνης Τμήματος  Θεωρίας  και  Ιστορίας  της  Τέχνης, ΑΣΚΤ

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Η  εκπόνηση των τριών  διδακτορικών  διατριβών  (στο Τμήμα  Θεωρίας  και  Ιστορίας  της  Τέχνης  της ΑΣΚΤ) στο πλαίσιο της Πράξης  «Ηράκλειτος  ΙΙ – ΑΣΚΤ»,  είναι  αναγκαία  και  ωφέλιμη  για  τους  εξής  ουσιαστικούς  λόγους: α)  θα  συμβάλει  στη  βελτίωση  του  επιπέδου  και  στη  θεσμική  ενίσχυση  του  μοναδικού  στον  ελληνικό  ακαδημαϊκό  χώρο  Τμήματος  που  λειτουργεί  με  κύρια  και  επαρκώς  οροθετημένη  κατεύθυνση τη Θεωρία  και  Ιστορία  της  Τέχνης,  β) θα  συμβάλει  στη  μεθοδική  κάλυψη  των  τεράστιων  κενών  που  δημιούργησε  η  επί  αιώνα  και  πλέον  αδιαφορία  του  ελληνικού  ακαδημαϊκού  χώρου  σχετικά  με  την  ίδρυση  και  λειτουργία  Τμήματος στο  συγκεκριμένο  επιστημονικό  πεδίο το  οποίο  και  αποτελεί  έναν  από  τους  θεμέλιους  λίθους  των  Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Τα  αναμενόμενα  οφέλη  είναι  επίσης  ιδιαίτερα  σημαντικά,  αφού  η  εμπέδωση  και  εμβάθυνση  πολύτιμων  γνώσεων  σχετικά  με  την  Τέχνη  και  την  Αισθητική  του  Ευρωπαϊκού  και  Νεοελληνικού  Πολιτισμού θα  συντείνει  σε  μεγάλο  βαθμό  στη  διαμόρφωση  μιας  νέας  και  περισσότερο  απαιτητικής  αυτογνωστικής  πορείας  των  νέων  γενεών.  Χωρίς  τη  συνείδηση  του  ποιοι  είμαστε,  πού  πάμε  και  πού  τελικά  ανήκουμε,  δεν  θα  κατορθώσουμε  να  ξεπεράσουμε  την  παρούσα  κρίση  η  οποία  είναι  πρωτίστως  κρίση  παιδείας  και  πολιτισμού.


Υποψήφιοι Διδάκτορες

Αστρινάκη Ελευθερία 
Βιογραφικό Σημείωμα
Δημοσιεύσεις

Βερροιοπούλου Βάνα
Βιογραφικό Σημείωμα
Δημοσιεύσεις

Σγουρομύτη Χριστίνα
Βιογραφικό Σημείωμα
Δημοσιεύσεις