ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΕΤΕισαγωγικές εξετάσεις

Κατατακτήριες εξετάσεις

Εξετάσεις ειδικών διατάξεων

Εξετάσεις ιδιαίτερης Καλλιτεχνικής Προδιάθεσης

Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα και της φύσης του καλλιτεχνικού αντικειμένου του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, οι εισιτήριες εξετάσεις δεν υπάγονται στο γενικό σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Το Τμήμα διενεργεί ειδικές εξετάσεις εισαγωγής, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.151/2995/Β6/13.1.2010 απόφαση Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 55/2010 τ. Β΄). 

© ASFA 2024. All rights reserved.