Πρόσκληση σε Έκθεση Νωπογραφιών Μαθητών,-τριών στο Φουαγιέ του Θεάτρου, προγράμματος του ΕΛΙΔΕΚ

Στο υπόγειο Φουαγιέ του Θεάτρου της Σχολής θα εκτεθούν τα έργα Νωπογραφίας που παρήχθησαν από 200 περίπου μαθητές,-τριες των 12 σχολείων συνεργαζόμενων φορέων (Γυμνάσια και ΕΠΑΛ από όλη την Ελλάδα), τα οποία συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Κόμβοι» του ΕΛΙΔΕΚ με φορέα υποδοχής την ΑΣΚΤ για τη Διδακτική της Νωπογραφίας για Παιδιά.

Η έκθεση έρχεται ως επιστέγασμα εφαρμογής στην πράξη του εκπαιδευτικού υλικού που έχει παραχθεί από την Ομάδα Έργου, των επιμορφώσεων των καθηγητών ΠΕ08 των σχολείων σε θεωρία και πράξη, την παροχή όλων των απαραίτητων υλικών Νωπογραφίας και ηλεκτρονικού εξοπλισμού παρουσιάσεων και τηλεδιασκέψεων στα συνεργαζόμενα σχολεία με χρηματοδότηση του προγράμματος, καθιστώντας μια απαιτητική τεχνική ζωγραφικής κατανοητή και εφαρμόσιμη από παιδιά.

Από τις 12:00-13:00 οι μαθητές, -τριες, που θα μετακινηθούν από όλη την Ελλάδα, θα παρουσιάσουν την εμπειρία τους στην Νωπογραφία στον κινηματογράφο της Σχολής, παρουσία και της Διευθύντριας του ΕΛΙΔΕΚ δρ. Αικ. Κουραβέλου, και κατόπιν σε ομάδες θα ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις της Σχολής.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος

Δημοσθένης Αβραμίδης

© ASFA 2024. All rights reserved.