ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΔΚΣ»

Ανακοινώνεται από την ΑΣΚΤ η πρόθεση σύναψης δύο συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του έργου “Τεχνική Βοήθεια για την Υποστήριξη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών”, και συγκεκριμένα:

Θ1. Ένα (1) στέλεχος διαχείρισης και υποστήριξης των έργων/πράξεων που εντάσσονται στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» και
διαχειρίζονται οικονομικά από τις υπηρεσίες του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΚΤ.


Θ2. Ένα (1) στέλεχος οικονομικής υποστήριξης των έργων/πράξεων που εντάσσονται στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» και
διαχειρίζονται οικονομικά από τις υπηρεσίες του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΚΤ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τρίτη, 30 Απριλίου και ώρα 23.59.

Όλες οι λεπτομέρειες στο έγγραφο: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΣΕ – Τεχνική Βοήθεια

© ASFA 2024. All rights reserved.