ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
           
Τίτλος Πράξης: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών»  .

Τίτλος Πράξης (στα Αγγλικά): “Implementation of Student Care Actions at Athens School of Fine Arts”

Κωδ. ΟΠΣ 5047777

Συνοπτική περιγραφή:

Υλοποίηση δράσεων φοιτητικής μέριμνας στην Α.Σ.Κ.Τ. και συγκεκριμένα:

α) Παροχή υποστήριξης, συμβουλευτικής και φροντίδα ψυχική υγείας προς τους φοιτητές που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες

Στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών έχει συσταθεί Δομή στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στην ΑΣΚΤ».

Σκοπός της δομής είναι η ενίσχυση των δράσεων της Φοιτητικής Μέριμνας στην Α.Σ.Κ.Τ. με κύριο στόχο τη βελτίωση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών των φοιτητών. Επωφελούμενοι των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι όσοι έχουν τη φοιτητική ιδιότητα.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Δομής αφορούν στη φροντίδα ψυχικής υγείας των επωφελούμενων και περιλαμβάνουν:

•             Ενημέρωση των φοιτητών σε ζητήματα κοινωνικής μέριμνας

•             Συμβουλευτική

•             Ψυχολογική Υποστήριξη

•             Ψυχιατρική παρέμβαση

•             Υποστήριξη φοιτητών ΑΜΕΑ 

καθώς και:

•             Διασύνδεση με Καθηγητές, Γραμματείες και τα Τμήματα της ΑΣΚΤ

•             Συνεργασία με Φορείς της Κοινότητας που έχουν συναφές αντικείμενο, σε επιστημονικό και κλινικό επίπεδο

•             Διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων

Το προσωπικό της Δομής αποτελείται από δύο Κοινωνικούς Λειτουργούς, την κ. Τριανταφυλλιά Ηλιοπούλου και την κ. Παρασκευή Σωτηροπούλου, μία ψυχολόγο, την κ. Μαρία Χαρίση και έναν ψυχίατρο, τον κ. Κωνσταντίνο Καρδαρά. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου είναι ο καθηγητής της ΑΣΚΤ, κ. Ιωάννης Σκαλτσάς.

Η επιλογή του προσωπικού της Δομής έγινε κατόπιν προκήρυξης της αντίστοιχης θέσης και αξιολόγηση των υποψηφίων από Επιτροπή της ΑΣΚΤ, με υποβολή βιογραφικού και προσωπική συνέντευξη.

Ο σκοπός λειτουργίας της Δομής είναι η Συμβουλευτική και Υποστηρικτική παρέμβαση στους φοιτητές και τις φοιτήτριες της ΑΣΚΤ, σε ζητήματα που αφορούν στις σπουδές τους και την ολοκλήρωση αυτών.

Ο τρόπος λειτουργίας της Δομής περιγράφεται στο Έγγραφο Γνωστοποίησης Παροχών που καλείται να υπογράψει ο φοιτητής ή η φοιτήτρια που επιθυμεί να έχει συνεργασία με τη Δομή.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι εν λόγω Δομή δεν αποτελεί Δομή Ψυχικής Υγείας και δεν επιτελεί το έργο που έχει μια δομή τέτοιου τύπου, δηλαδή δεν έχει θεραπευτικό σκοπό και λειτουργία. Η παρέμβαση των επαγγελματιών που την απαρτίζουν εξαντλείται στην συμβουλευτική και υποστηρικτική παρέμβαση, στην ενημέρωση και καθοδήγηση σε θέματα που αφορούν σε λήψη υπηρεσιών από την Κοινότητα και την Πολιτεία, σε ψυχιατρική αξιολόγηση και διάγνωση, με σκοπό την έγκαιρη και έγκυρη παραπομπή στον κατάλληλο φορέα ψυχικής υγείας και τη λήψη της βοήθειας που κρίνεται ότι είναι απαραίτητη κατά περίπτωση.

Σε κάθε περίπτωση τηρείται το ιατρικό απόρρητο και δεν αποκαλύπτονται πληροφορίες σε τρίτους για τον οποιονδήποτε λόγο, παρεκτός με εισαγγελική παραγγελία και μόνον.

Τα μέλη του προσωπικού της ΑΣΚΤ τηρούν απαρέγκλιτα τον κώδικα δεοντολογίας που ορίζει η επαγγελματική ιδιότητα του κάθε μέλους. 


Η Δομή Υποστήριξης βρίσκεται απέναντι από το κτίριο της βιβλιοθήκης και λειτουργεί όλο το έτος εκτός των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου.

Ραντεβού κατόπιν επικοινωνίας στο τηλέφωνο: 2104801304

Email: symvouleftiki@asfa.gr  ή  στο Facebook: Συμβουλευτική Υπηρεσία ΑΣΚΤ


β) Οικονομική υποστήριξη με τη μορφή υποτροφίας για την κάλυψη εξόδων υλοποίησης πτυχιακής εργασίας φοιτητών από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις.

Eνίσχυση δράσεων Φοιτητικής Μέριμνας στη Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) με σκοπό την βελτίωση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών των φοιτητών, αλλά και στην ιδιαίτερη ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής τους στην φοίτηση και στις δράσεις που υλοποιεί η ΑΣΚΤ. Στην ομάδα στόχο περιλαμβάνονται φοιτητές από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις.

Στο τμήμα Εικαστικών Τεχνών η ολοκλήρωση των σπουδών ενός φοιτητή θεωρείται συντελεσμένη με την ολοκλήρωση της εκπόνησης ενός εικαστικού έργου που αποτελεί την Πτυχιακή Εργασία. Σχεδόν πάντοτε, η υλοποίηση ενός έργου τέτοιας σημασίας έχει ένα σημαντικό κόστος υλικών προκειμένου ο νέος καλλιτέχνης να έχει κατά το δυνατόν ελεύθερα όρια δημιουργίας. Το κόστος αυτό, ιδίως για φοιτητές που προέρχονται από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις και μένουν μακριά από το σπίτι τους, συχνά οδηγεί στην καθυστέρηση της εκπόνησης της Πτυχιακής, ενώ άλλοτε οδηγεί στην αλλαγή του θέματος με σκοπό την αναζήτηση πιο φθηνά υλοποιήσιμου έργου. Για την άμβλυνση της παραπάνω ανισότητας – αναβολής ολοκλήρωσης σπουδών, προτείνεται η επιχορήγηση με μορφή υποτροφίας προς φοιτητές που πληρούν τα κατάλληλα οικονομικά κριτήρια.

 

Ημερομηνία έναρξης – λήξης: 01/12/2017 – 30/06/2022

Συνολικός προϋπολογισμός: 350.000,00€

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Επιστημονικός υπεύθυνος: : Ιωάννης Σκαλτσάς, Αναπλ. Καθηγητής, yskaltsas@yahoo.gr, τηλ. 2104801276

Υπεύθυνος διαχείρισης: Χρήστος Μάνος , εξωτερικός συνεργάτης, chmanos@asfa.gr, τηλ. 2103897157