ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 

Τίτλος έργου/ διδακτορικής διατριβής: Ο ενδυματολογικός χάρτης στα επαναστατημένα νησιά του Αιγαίου και τα αισθητικά ιδεώδη της εποχής (1789-1830)

Τίτλος έργου (στα Αγγλικά): The costume map in the rebel Aegean islands and the aesthetic ideals of the time (1789-1830)

Αριθμός Υποτροφίας/ Κωδ. ΕΛΚΕ: 215/ ΚΕ 80026

Συνοπτική περιγραφή: Το έργο αφορά σε χορήγηση υποτροφίας στο πλαίσιο της Δράσης: «2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες».

Στόχος της Προκήρυξης είναι η υποστήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα. H δράση αυτή του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) αποσκοπεί στη χρηματοδότηση ΥΔ για την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ)και Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα(ΑΣΕΙ) στην Ελλάδα.

 Ημερομηνία έναρξης – λήξης: 11/10/2019 – 10/02/2022

Συνολικός προϋπολογισμός: 25.200,00€

Επιστημονικός υπεύθυνος: Αντωνία Διάλλα, Καθηγήτρια, adialla@asfa.gr, τηλ. 2104801278

Υπεύθυνος διαχείρισης: Ιωάννης Σκάρος, εξωτερικός συνεργάτης, iskaros@asfa.gr, τηλ. 2103897103

 

Η ερευνητική εργασία υποστηρίχτηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «Υποτροφίες ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Υποψηφίων Διδακτόρων» (Αριθμός Υποτροφίας:215)